Lokalpolitik

Protest mod fjernvarmepligt

Borgere i Hvalpsund tvivler på, at tilslutningspligt er lovligt

Syv husstande, der alle har meldt sig ud af Hvalpsund Kraftvarmeværk, er gået sammen om at sende et brev til kommunens økonomiudvalg, hvor de beder om dokumentation for, at det er lovligt at indføre tilslutningspligt for samtlige husstande i byen. Winie Ebbesen og Dan Hansen, der bor på Sundvej 36, meldte sig ud af værket ved årsskiftet og betalte deres andel af gælden. De er godt trætte af den aktuelle snak om at indføre tilslutningspligt for både nybyggeri og eksisterende huse. Foreløbigt har et flertal i plan- og miljøudvalget sagt god for en indstilling om, at Hvalpsund Kraftvarmeværk kan gå i gang med et udarbejde en varmeplan, der både omfatter tilslutnignspligt og et nyt halmfyret værk, der skal bidrage til at sænke varmeprisen. Sagen er dog ikke behandlet i hverken økonomiudvalget eller byrådet endnu. - Vi vil i første omgang stille økonomiudvalget ét enkelt spørgsmål, nemlig om de kan pege på, hvilken lov der giver ret til at tvinge folk på fjernvarmen med tilbagevirkende kraft. Det vil vi gerne vide, og vi tvivler ærligt talt på, at de har lov til det, siger Winie Ebbesen. Flere af de syv husstande har allerede investeret i andre former for varmeforsyning, selv om deres 18 måneders opsigelsesperiode først udløber næste sommer. Winie Ebbesen og Dan Hansen er tæt på at købe noget, men føler nu, at de står i et svært dilemma. For det vil komme til at tage op mod halvandet år for Hvalpsund Kraftvarmeværk at få udarbejdet varmeplanen og få afklaret, om de overhovedet kan få dispensation til at installere et halmfyret kedelanlæg. Og ifølge Knud Kristensen (K), formand for plan- og miljøudvalget, hænger tingene sammen. Hvis ikke varmeprisen kan sænkes, vil politikerne ikke indføre tilslutningspligt. - Så længe kan vi ikke vente på at tage en beslutning om, hvad vi skal varme vores hus op med, pointerer Winie Ebbesen. Hun har i øvrigt svært ved at se, hvordan et nyt halmkedelanlæg vil kunne forbedre situationen mærkbart. - Hvem skal lige finansiere det anlæg? Gælden er allerede kæmpestor i forvejen, siger hun. Ifølge Winie Ebbesen er der mange af de borgere i Hvalpsund, der aldrig har været koblet på fjernvarmen, som også er begyndt at blive bekymrede for, om de nu vil blive tvunget på værket.