EMNER

Protest mod golfplan i Løgstør

Beboere frygter at miste udsigt til Limfjorden

LØGSTØR:Frygt for at en ny golfbane syd for Løgstør vil stjæle udsigten til Limfjorden, har fået borgerne i Ravnstrup syd for Løgstør til at protestere til kommunen. Beboerne i 33 husstande i Ravnstrup, der bliver nærmeste nabo til det store golfanlæg, har samlet protesteret mod kommunens lokalplanforslag for golfbanen. De frygter, at læbælterne og fem klynger med huse vil komme til at skærme for udsigten. Ravnstrupborgerne vil have indført maksimalhøjde på fire meter på de tre boligklynger, der ligger tættest på byen. Lokalplanen tillader 6,5 meter. Samtidig vil beboerne have indført en højde på højst 1,80 meter for beplantning ved boligområderne og på golfbanen. Ingrid Geil, der er en af de protesterende beboere, siger til NORDJYSKE Stiftstidende, at hun er nervøs for, at den gode udsigt til fjorden forsvinder, hvis beplantning og huse bliver for høje. Beboerne vil også have regulering på, hvornår græsset må klippes på golfbanen. De vil have regler om, at plæneklipperne ikke må startes før kl. 6 på hverdage og kl. 7 på søndage og helligdage. De massive indsigelser fra Ravnstrup-borgerne kommer som en overraskelse for formanden for kommunens tekniske udvalg, Uffe Bro (S). Kommunen har indbudt beboerne til et afklarende møde mandag aften på rådhuset. - Området har hele tiden været udlagt til boliger, der kunne komme op i hele otte meters højde. Det anser jeg for at være temmelig meget mere generende end en golfbane med nogle læbælter og fem mindre klynger huse, siger Uffe Bro, der dog understreger, at borgerne naturligvis er i deres gode ret til at komme med indsigelser. Han gør i øvrigt opmærksom på, at kommunen ikke via lokalplanen kan regulere tidspunkterne for græsslåning. - Men det kan der senere laves miljøregler om, hvis beboerne finder det generende, siger Uffe Bro. Hvis ikke der efter mødet mandag aften er enighed mellem beboerne og kommunen, så har beboerne mulighed for at klage til Naturklagenævnet. Området, hvor den nye golfbane og boligerne er planlagt, er på godt 80 hektar. Det indledende jordarbejde blev startet op i efteråret.