Protest mod hamstring af rettigheder

Familielandbrug har vedtaget resolution mod regler for udvidelser

EMNER 19. marts 2003 07:00

HAN HERRED: Der lyder nu en kraftig protest fra Han Herreds Familielandbrug om de regler, som det offentlige bruger, når der gives tilladelse til at udvide husdyrhold. Som situationen er i dag, kan en landmand komme i klemme, hvis en forholdsvis stor farm i nabolaget udvider kraftigt. Reglerne tillader kun, at der udbringes en vis mængde husdyrgødning i et område, og hvis den store farm er "kommet først til mølle" og har fået lov til udbringe gødning, kan den lille landmand helt miste retten til at holde husdyr. Også selvom hans egen ejendom kan bære gødningen fra dyrene. - Det er aldrig til at vide, hvornår amtet siger, at der er for stor en belastning i et område. Det er sådan noget, der lurer under overfladen, siger Georg Andersen, formand for Han Herreds Familielandbrug. På familielandbrugets generalforsamling i Hannæs Hallen i denne uge vedtog de godt 20 fremmødte medlemmer en resolution, der sendes til bestyrelsen for Dansk Landbrug. Resolutionen er en kraftig opfordring om at tage initiativ til, at der laves kvoter for husdyrgødning, så ingen rammes. - Systemet bevirker, at store farme i visse områder hamstrer alle rettigheder til at udvide, fremgår det af resolutionen. På generalforsamlingen blev der også diskuteret fusion. Der har gennem et stykke tid været talt om, at de 11 lokalforeninger i regionen, altså under Landbrugsrådgivning Nord Familielandbruget, skal erstattes af én fælles forening. Det giver et mere enkelt system, mindre administration og dermed færre udgifter. I stedet for Han Herreds Familielandbrug og de øvrige lokalforeninger skal der være lokale udvalg, som tager sig af de daglige opgaver. Men altså uden at skulle aflægge regnskaber og administrere en masse. Generalforsamlingen bakkede op om fusionsplanerne. Det skal dog endelige vedtages på en ekstra generalforsamling. Hvis de øvrige lokalforeninger går med på forslaget, kan fusionen blive en realitet til næste år. Han Herreds Familielandbrug har i dag 117 medlemmer.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...