EMNER

Protest mod lokalplan droppet

Kommunen lover naturpleje og indflydelse til naturforening

HOBRO:Naturen omkring det kommende boligområde Hostrupkrogen skal plejes til glæde for den sjældne sommerfugl engblåfugl. Hobro Kommune lover, at skrænterne ved boligerne bliver plejet med f.eks. høslet og græsning med heste. Dermed imødekommer teknisk udvalg Danmarks Naturfredningsforening, hvis lokalkomité har protesteret mod lokalplanforslaget for i første omgang 40-50 villaer i området. DNs lokale formand Kaj Nissen har straks reageret. Han har på vegne af foreningen trukket indsigelsen tilbage. Hobro Kommune garanterer, at den ønskede naturpleje af skrænter og overdrev bliver iværksat. Plejeklausulen vil tilmed blive tinglyst. Endvidere lover kommunen, at plejeplanen stykkes sammen efter nærmere aftale med lokalkomitéen. Skrænterne omkring Hostrupkrogen ned mod jernbanen har karakter af overdrev med en plantevækst, som er god for den sjældne sommerfugl engblåfugl. Den er set i området og er på Danmarks Miljøundersøgelsers rødliste over truede arter og henføres under kategorien "sårbar". - Vi håber, det med naturplejen lykkes at bevare engblåfuglen i området, at det vil gøre området naturmæssigt endnu mere værdifuldt og at det vil give gode, rekreative arealer for områdets kommende beboere, skriver Kaj Nissen. Med kravet om pleje følger også, at der ikke må gødskes eller sprøjtes på de berørte arealer. Kørende færdsels og boldspil forbydes, hvorimod beboerne gerne må bevæge sig på markerne til fods.