Protest mod lystbådehavn

Danmarks Naturfredningsforening frygter for fredet fugleområde og er klar med klage til EU

Danmarks Naturfredningsforening protesterer mod planerne om at anlægge en ny lystbådehavn med en 2,5 meter høj mole i det flade fjordlandskab ved Staun vest for Nibe. Den nye Staun Marina er planlagt til at ligge i et fuglebeskyttelsesområde med nogle af Limfjordens vigtigste fugleøer og bedst bevarede områder med ålegræs, anfører DN. Foreningen er klar til at indklage sagen for EU, hvis det bliver nødvendigt, oplyser Thorkild Kjeldsen, der er samrådsformand i DN og talsmand for foreningens Limfjordsnetværk. - Den nye lystbådehavn skal ligge i Nibe-Gjøl Bredning Vildtreservat, og det er af EU udlagt som fuglebeskyttelsesområde nummer 1, siger han. - Desuden er fjorden i dette område udpeget som internationalt Ramsar-område, og det er en del af et habitatområde i EU, fordi det huser nogle af Danmarks allerstørste forekomster af svaner, gæs og ænder, siger han. Opfordrer til at droppe projekt Derfor lyder opfordringen fra DN, at Aalborg Kommune opgiver den nye lystbådehavn, som for tiden er i høring hos andre myndigheder, også selv om der tidligere er givet støtte fra både kommunens udvalg for sundhed og bæredygtig udvikling samt fra Velfærdsministeriets Landdistriktspulje. - I yngletiden er der adgang forbudt på de fuglerige holme, men der vil opstå et stigende pres fra sejlende turister, hvis der bygges en lystbådehavn få 100 meter derfra, siger Thorkild Kjeldsen. - Limfjorden, fuglene og det flade landskab med de grønne enge bliver tabere, hvis Aalborg Kommune får held med at bane vejen for lystbådehavnen, siger han. DN peger på, at de sjældne lysbugede knortegæs vil miste områder at æde ålegræs i, og en ny lystbådehavn vil øge risikoen for en ændring af strømforholdene, så der sker en hurtigere tilsanding af de lavvandede fjordområder. - Der er jo allerede en lystbådehavn i Nibe ikke så langt derfra, og den har allerede problemer med tilsanding, siger han.