Protest mod nyt byggeri

Danmarks Naturfredningsforenings lokal-komité mener, at en planlagt ny bygning i Himmerlandsgade vil blive for høj og massiv

BISON LÆDERVARER er forlængst lukket. Ejerne af huset ønsker at rive det ned og erstatte det med en betydeligt større bygning. Arkivfoto

BISON LÆDERVARER er forlængst lukket. Ejerne af huset ønsker at rive det ned og erstatte det med en betydeligt større bygning. Arkivfoto

- For massivt og for højt. Sådan karakteriserer Jørgen Grøn, formand for Danmarks Naturfredningsforening Aars-Aalestrup Lokalkomité, planerne for et nyt byggeprojekt i Himmerlandsgade. Byggeriet skal erstatte den nedlagte lædervareforretning. Der er lavet et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg, som er ude i offentlig høring nu. Planerne skal bane vejen for et nybyggeri i fire etager med kælder og tagterrasse. Der lægges op til, at hele grunden bebygges. Det er ægteparret Grethe og Finn Mathiasen, der står bag projektet. De ejer brugskunstforretningen Aars Vandtårn og har planer om at rykke en del af forretningen ned i midtbyen. Set med Jørgen Grøns øjne er det imidlertid betænkeligt, at kommunen er klar til at gå ind og ændre på kommuneplanen for en enkelt matrikel for at fremme et konkret byggeprojekt. På vegne af DN's lokalkomité har han sendt en indsigelse mod planerne. Her skriver han blandt andet: "Vi kan med rette være stolte af, hvordan Aars' hovedgade fremtræder i dag. Ved at lave kommuneplantillæg til enkeltprojekter vil man meget let komme til at ødelægge helheden." - Det er svært at se, hvorfor den matrikel skal have en meget højere bebyggelsesprocent end nabobygningen, siger han. Indsigelsen går også på bygningshøjden. "Med den foreslåede højde og med gadens hældning vil bygningen komme til at "kvæle" naboejendommene, især den prisbelønnede butik Byens Blomster", står der i brevet. "Den kompakte og meget høje bygning vil komme til totalt at dominere indtrykket af gaden på en uheldig måde", lyder argumentet. Jørgen Grøn mener, at kommunen højest bør tillade en bygningshøjde ud mod Himmerlandsgade på to etaber med udnyttet tagetage, hvorimod det kan accepteres at gøre baghuset lidt højere. Han benytter i øvrigt lejligheden til at foreslå, at kommunen ansætter en stadsarkitekt, så det æstetiske og bymiljøet kan blive vægtet højere i lokalplanerne.