Lokalpolitik

Protest mod Thors hammer

- Regeringen sætter det kommunale selvstyre under fode, siger stort flertal

Paul Rode Andersen (SF): - Nu må grænsen være nået, for hvad kommunerne skal lægge ryg til.  Foto: Bent Jakobsen

Paul Rode Andersen (SF): - Nu må grænsen være nået, for hvad kommunerne skal lægge ryg til. Foto: Bent Jakobsen

NY FREDERIKSHAVN: Det kommunale selvstyre trædes under fode. Regeringen har lagt en økonomisk spændetrøje ud over kommunerne, der er ikke kan bruge en 25-øre uden at skulle stå skoleret for finansminister Thor Pedersen og få smæk over fingrene af indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Regeringens jerngreb om økonomien er nu blevet så stramt, at sammenlægningsudvalget i Ny Frederikshavn Kommune protesterer. Et flertal bestående af Socialdemokraterne, SF, Liste T og Borgerlistens Jens Hedegaard Kristensen vedtog onsdag aften SFs forslag til en udtalelse til regeringens benhårde regnedrenge: "Sammenlægningsudvalget i Ny Frederikshavn Kommune tager afstand fra regeringens angreb på det kommunale selvstyre. Ved at modregne serviceudvidelser i bloktilskuddet blander regeringen sig på en uacceptabel måde i kommunernes økonomi og træder det kommunale selvstyre under fode." - Helt uhørt - Det er helt uhørt, at regeringen blander sig på den måde. Hvis børnetallet for eksempel skulle stige i Frederikshavn eller Sæby og vi skulle bruge flere penge til dagpleje og anden pasning, skal det altså modregnes i bloktilskuddet. Eller hvis flere børn skal anbringes uden for eget hjem - en situation vi ikke selv er herre over - bliver vi bon'et for det. Det er helt uhørt, siger Paul Rode Andersen. Modregningen i bloktilskud rammer også kommunerne, hvis de beløb, kommunerne overfører fra 2005 til 2006, er større end de beløb, der overføres fra 2006 til 2007. - Sker det, vil det blive betragtet som merforbrug i de gamle kommuner, og straffen falder altså over for den nye storkommune. Der er ingen mulighed er for serviceudvidelser. Udgiftsniveauet ligger fast. Enhver overskridelse modregnes. Vi er helt låst fast, siger sammenlægningsudvalgets formand, borgmester Erik Sørensen (S). - Mistillid Socialdemokraternes gruppeformand, Birthe Marie Pilgaard, opfatter regeringens udspil som udtryk for mistillid til kommunerne: - Vi har aldrig oplevet noget tilsvarende før. Det er meget kritisk, ikke mindst fordi det falder sammen med kommunalreformen og vi er meget bekymrede for hvad det kommer til at betyde for servicen over for de ældre, børn og unge og de svageste grupper. Væsentlig og nødvendig Venstres gruppeformand, Hans Jørgen Kaptain, delte ikke bekymringen: - Det regeringen gør her, er både væsentligt og nødvendigt. Aftalen bakkes i øvrigt op af KL. Vi skal huske på, at vi havde en aftale om rammerne med regeringen, en aftale, som kommunerne selv overskred. Derfor skal vi selvfølgelig straffes og derfor er det vigtigt, at sammenlægningsudvalgets formand sammen med sekretariatet allerede nu foretager kontrol af, om nogle af de gamle kommuner har konteret forkert. Det må være de gamle kommuner, der griber ind og får ryddet op, sagde Kapatin, der havde det lettere med regeringen end SF og Socialdemokraterne, "der ikke har noget indflydelse på regeringen". - Liberal politik? Ole Rørbæk Jensen, Liste T, havde svært ved at se regeringens initiativ som liberal politik: - Engang var liberal politik det samme som frihed og kommunalt selvstyre. Det her er central styring, mistillid og at træde kommunerne under fode. Paul Rode Andersen mente, at regeringen har gjort kommunerne til en filial under Finansministeriet: - Venstre - i hvert fald højskole-Venstre - gik engang ind for decentralisering, nærdemokrati og selvstyre. Det står i skarp kontrast til det, der sker nu. Bruno Müller (S) forudså, at regeringens indgreb betyder serviceforringelser: - I socialudvalget i Frederikshavn kan vi se, at der bliver brug for flere penge. Mange penge. Hvis ikke vi kan få en efterbevilling, må vi sænke serviceniveauet. Man straffer altså de ældre og det er ikke ligefrem med til at give tryghed her ved starten på en ny kommune. Protesten mod regeringens indgreb blev vedtaget med 18 stemmer. Imod stemte Venstre, Dansk Folkeparti og de konservative.