Protest mod VUC-lukning

Amtet vil nedlægge den eneste kompetencegivende uddannelsesinstitution for voksne i Sæby Kommune

Lokalpolitik 3. september 2002 08:00

SÆBY: Sæby Kommunes borgmester, Folmer Hansen (V), er meget utilfreds med planerne om at nedlægge VUC-afdelingen i Sæby - den eneste kompetencegivende uddannelsesinstitution for voksne i kommunen. Han har derfor af egen drift på byrådets vegne sendt en protest til Nordjyllands Amt. I en henvendelse til amtsborgmester Orla Hav (S) udtrykker Sæby-borgmesteren stor beklagelse over, at amtsrådets undervisnings- og kulturudvalg i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2003 har indstillet til amtsrådet, at VUC-afdelingen i Sæby nedlægges. Stor lokale betydning - VUC-Sæby har som den eneste kompetencegivende uddannelsesinstitution for voksne i Sæby Kommune stor betydning i lokalsamfundet, understreger Folmer Hansen i henvendelsen til amtet. - Det kommer bl.a. til udtryk i forhold til betjeningen af det lokale erhvervsliv. Den lokale tilstedveærelse har væsentlig betydning for fleksibiliteten. - For kursisterne er det af stor betydning, at de befinder sig i et overskueligt miljø. Det er med til at øge motivationen, hedder der også i borgmesteren argumentation for at fortsætte VUC-afdelingen i Sæby. - Lev op til målsætningen Sæby-borgmesteren opfordrer kraftigt til, at besparelsesplanen for VUC-Sæby tages af bordet, så "amtet fortsat kan leve op til den målsætning, amtsrådets undervisnings- og kulturudvalg har vedtaget om, at VUC skal være en regional og lokal udviklingsfaktor". Folmer Hansen understreger samtidig, at erfaringerne viser, at de kortest uddannede, der for størstepartens vedkommende udgør VUC-kursisterne i Sæby, er mindre mobile end de bedre uddannede. - Derfor er det vigtigt, at Almen Voksenuddannelse, AVU, og Forberedende Vokseundervisning, FVU, kan foregå lokalt, fastslår Sæby-borgmesteren. Mange vil ikke anse et tilbud om undervisning i Frederikshavn for et reelt tilbud. Det understreges af Sæby Kommunes geografri. Afstanden til Frederikshavn fra Sæby Kommunes sydlige opland er jo relativt set meget stor.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...