Protest over skoleforhold

Sto­re og små  pro­tes­te­re­de over in­de­kli­ma­for­hol­de­ne. på Klok­ker­holm Sko­le.foto. Jens Mor­ten

Sto­re og små pro­tes­te­re­de over in­de­kli­ma­for­hol­de­ne. på Klok­ker­holm Sko­le.foto. Jens Mor­ten

KLOKKERHOLM:En stor gruppe protesterende forældre øgede i går presset på Dronninglund Byråd i bestræbelserne på at komme indeklimaproblemerne på Klokkerholm Skole til livs. Det skete med en demonstration foran skolen, hvor Arbejdstilsynet torsdag lukkede for adgangen til skolens første sal, der er ramt af skimmelsvamp. De protesterende forældre vil have byrådet til at udbedre indeklimaproblemerne så hurtigt som muligt - og gerne så der allerede i den kommende, personale- og elevfri sommerferie tages fat på dette arbejde. Der er i øvrigt blandt forældrene en udbredt utilfredshed med byrådets langsommelige behandling af sagen, der strækker helt tilbage til sidste år, hvor de første tegn på skimmelsvamp blev konstateret på skolen. Der er siden da blevet udarbejdet hele to rapporter om skimmelsvamp-problemerne på Klokkerholm-skolen. Anstrengt økonomi Dronninglund Kommunes økonomi er p.t. så anstrengt, at der ikke her og nu kan findes de 1,5 mio. kr., der skal til for at løse indeklimaproblemerne på skolen. Byrådet har derfor anmodet indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om lov til at optage et ekstraordinært lån til at løse problemet. Lykkes det ikke, vil sagen blive medtaget i forbindelse med prioriteringen af den nye Brønderslev-Dronninglund Kommunes anlægsbudget for 2007. Det er - uanset hvad - byrådets hensigt at påbegynde udbedringsarbejdet på Klokkerholm Skole så hurtigt som muligt, og der holdes derfor også snart en licitation i forbindelse med projektet.