Protest-storm ikke nok til at vælte højhus

Flertallet i plan- og miljøudvalg urokket

FREDERIKSHAVN:En stormflod af protestskrivelser mod højhus på "værkergrunden" ved rådhuset har ikke fået politikerne i plan- og miljøudvalget til at rokke sig en tøddel. Fem udvalgsmedllemmer, Anders Gram Mikkelsen (S), Bruno Müller(S), Jens Chr. Jensen (UP), Niels Ole Fredborg Nielsen (UP) og John Christensen (V) indstiller lokalplanforslaget vedtaget - med få ændringer, som knytter lokalplanen endnu tættere til det projektforslag, som arkitektfirmaet Keld Bjerg, Hjørring, har fremlagt. Den reviderede lokalplantekst fastslår således, at højhuset skal have glasfacade med ikke-reflekterende spejlvirkning. Facadens afspejling af himmel og skyer er nemlig et af Bjerg-projektets karakteristika. Paul Rode Andersen (SF) og Villy Møller (K) indstiller, at byrådet forkaster lokalplanen. En gyser Den endelige afgørelse falder i byrådet 8. august. Der er lagt op til en gyser, fordi der er ja- og nej-sigere i såvel Venstregruppen som hos Socialdemokraterne. Af den første debat i byrådet om lokalplanforslaget fremgik, at der var 13 tilhængere og 8 modstandere/tvivlere. - Nu er beslutningsgrundlaget til stede, og så må hver enkelt byrådsmedlem gøre op med sig selv, hvordan vedkommende vil stemmen, siger udvalgsformand Anders Gram Mikkelsen og fortsætter. - Der er tre spørgsmål, som er vigtige at besvare for at nå en politisk konklusion: a) vil vi overhovedet havet et højhus ? b) er det fremlagte projekt pænt ? c) hvordan vil afgørelsen påvirke omgivelserne. Med det sidste punkt tænker Anders Gram Mikkelsen ikke på (protesterende) borgere, men på signalværdien ud ad til. - Hvis vi siger ja, vil reaktionen være "Nå det er dét, de vil i Frederikshavn ". Siger vi nej, vil de samme mennesker spørge "Hvad er det så, de vil?" - Jeg aner ikke, hvordan byrådet vil stille sig, men jeg er sikker på, at mange byrådsmedlemmer vil læse indsigelserne grundigt igennem, inden de tager stilling. Som ventet Han siger, at han selv havde stilling allerede inden høringsfasen. - Både antallet af protester og argumenternes karakter er, som jeg på forhånd havde ventet. Det er indholdet af indsigelserne, ikke deres antal, som er vigtige for mig. Og der er ikke kommet oplysninger, som har kunnet få mig til at drage en ny konklusion.