Lokalpolitik

Protestbrev talt ud på sidespor

De politiske heste i byrådet måtte bides om, hvis skyld det er, at den økonomiske krybbe er tom, selv om de skulle tale om noget helt andet

VESTHIMMERLAND:Egentlig skulle de bede staten om lidt ekstra kredit. Men formuleringen af brevet førte lynhurtigt byrådet ud i en debat om, hvis skyld det mest er, at kommunen mangler pengene. - Det er trist at bede om dispensation. ministeriet må jo tro, at vi ikke passer på pengene, sagde viceborgmester Palle Jensen (S) indledningsvis. - Vi bør bede om et møde med indenrigsministeren (Karen Jespersen (V). red) for at markere, at der er noget forkert i den fordeling mellem kommunerne, sekunderede partifællen Uffe Bro, der også fik selskab af Martin Glerup (S) i talerækken: - Som det er nu, snydes Vesthimmerland for godt 40 millioner kroner til de bløde, sociale områder. Regeringens partifæller i byrådet kunne dårligt tillade sig at være uenige. De synes også, at Vesthimmerland får for lidt statsmidler. Knud Kristensen (K), mente at problemet ikke kun var loven, men også holdningen hos en del politikere, lod han forstå og kiggede mod salens venstre side: - Mange her har aldrig villet være med til at lave en fuld rationalisering af driften efter kommunesammenlægningen. Det kunne have hjulpet os en del, sagde han. Det fik en del op af stolene og borgmester Jens Lauritzen måtte minde alle om, at det handlede om at blive enige om et brev. - Du har aldrig sagt nej til at stakke mursten op her, Knud. Vi kan ikke sænke servicen og tabe den tredjedel af borgerne, der bor på landet, sagde Asger Andersen således. Efter en halv times svirp fik borgmesteren lukket debatten og brevet til ministeren omsider sendt.