Protester betaler sig

Ny og bedre køreplan på vej

AALBORG:De mange protester over bybusserne i Aalborg har tilsyneladende hjulpet. På næste lørdag træder en ny køreplan i kraft, og den tager stort set højde for de problemer, borgerne har påpeget. - Jeg vil ikke kalde det en fallit-erklæring, siger teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF). - Men når man laver så omfattende ændringer, som vi gjorde sidste år, vil der selvfølgelig være behov for justeringer henad vejen, forklarer han. Ifølge rådmanden handler det blandt andet om en bedre betjening af Stenbjergparken og Østre Uttrup området, og han er også glad for, at der fremover bliver flere teletaxaer til oplandet. - Men vi genindfører også bussen til Vandrerhjemmet, og det har jo været et stort ønske - både lokalt og turistmæssigt, tilføjer han. Pengene til at ændre den forhadte køreplan kommer blandt andet fra det seneste budgetforlig. SF pressede dengang på for at få afsat 2 mio. ekstra til området, men kommunen har også fundet en del ved at indskrænke mindre benyttede ruter som metrobus nr. 6, der fremover reduceres fra 10 til 20 minutters drift i myldretiden. - Jeg vil ikke sige, at vi opfylder alle de krav, folk har haft. Men det er da rigtigt, at vi langt henad vejen har valgt at lytte til deres betænkeligheder, siger Henrik Thomsen. Han lægger ikke skjul på, at den kollektive trafik fortsat står overfor store udfordringer. - Vi mangler mellem 15 og 16 mio. kroner i passager-indtægter, og derfor bliver vi nødt til at overveje fremtiden nøje, siger han. - Den kollektive trafik er stort set tvunget i knæ - og det gælder ikke kun i Aalborg, men også i resten af landet, fortsætter Henrik Thomsen. Situationen skyldes med andre ord ikke udelukkende omlægningen i 2004, men rådmanden medgiver alligevel, at den kan have været medvirkende - Store forandringer tager altid lang tid, mener han. - Men målet var jo blandt andet at nedbringe rejsetiden og sikre et system, der fungerer så godt, at de unge venter et par år med at købe deres første bil, forklarer han. Udover metrobus nr. 6 bliver der også tale om en reduktion i antaller af busser mellem Bouet og Nytorv. Busserne på den strækning har hidtil kørt hvert femte minut, men fremover går man over til ren ti minutters drift. Til gengæld får Vodskov, som i dag har en bus hvert kvarter i myldretiden, kun 10 minutter mellem busserne med den ny køreplan, og der er også godt nyt til borgerne i den sydlige del af Svenstrup, som får en direkte forbindelse til byen med en forlængelse af metrobus nr.1. - Der bliver også en lille forbedring omkring Aalborghallen, men ikke helt så meget , som folk har efterlyst, indrømmer Henrik Thomsen. Justeringerne betyder, at servicebus S3 stopper ved hallen i dagtimerne. Men det hjælper ikke de mange ældre, som er kede af at gå fra busterminalen gennem Kildeparken, når de skal deltage i et arrangement i Aalborghallen. - Vi er i øjeblikket ved at kigge på, om vi måske kan hjælpe dem på anden måde, siger Henrik Thomsen. - Der kan måske laves bedre belysning i parken, så folk ikke bliver så utrygge efter mørkets frembrud. Men det er selvfølgelig en afvejning, for når man har lavet sådan en dyr ny busterminal og rampe, er det også svært at forsvare, at busserne ikke kører den vej, siger han.