Lokalpolitik

Protester i Vesterby

Borgere protesterer mod ny lokalplan, som tillader højere huse og øget bebyggelsesprocent

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Borgere vil protestere mod lokalplan for området Lille Strand i Vesterby.Arkivfoto: Peter Broen

SKAGEN:Udsigten til over ti meter høje bygninger, høj bebyggelsesprocent og trafikale ændringer ved Lille Strand i Vesterby, har fået borgere til at iværksætte en protestaktion. Og det er ikke første gang. I 2007 fik flere end 1000 protester kommunen til at opgive et projektoplæg for området. I marts 2008 fremsendtes et nyt projekt til Frederikshavn Kommune, som besluttede at der skulle udarbejdes en lokalplan, men efter klage til Naturklagenævnet, besluttede kommunen at udsætte sagen. Byrådet vedtog 21. september 2011 en foreløbig lokalplan for området, der nu er sendt i offentlig høring. Det har sat gang i den gamle initiativgruppe, som håber at samle mange protester igen, da de mener der er flere ting galt med planen. - Forslagene sikrer ikke, at en mulig miljøkonflikt med skibsværftet undgås. Derudover tillader de to en halv etage mod nu halvanden etage, en højde på 10, 5 meter mod nu 7, meter og en bebyggelsesprocent på 80 mod nu 35. Dette bevirker, at den massive bebyggelse visuelt ødelægger det gamle bymiljø i Vesterby, forklarer Arne Skovbo, initiativgruppen. - Trafikken til og fra byggeriet, som efter planforslaget skal foregå ad Fabriciusvej, vil belaste vejen i ekstrem og uforsvarlig grad, ligesom der vil opstå farlige trafiksituationer, fortsætter han. Initiativgruppen er ikke de eneste, som arbejder mod forslaget. Per Kempff-Nordkap, formand Foreningen for By- og Landskabskultur for Skagen og Raabjerg sogne arrangerer lørdag 12. november en udstilling om Lille Strand på Kappelborg. - Vi er meget bekymret for virkningerne af det lokalplanforslag som byrådet har vedtaget og sendt ud i offentlig høring. Vi har derfor besluttet, i lighed med tidligere, at give syn for sagen. Vi er blandt andet er bekymret for, at Frederikshavn Kommune ikke undersøger de forventede virkninger af at have et stort højt boligområde lige klods op af en af kommunens mest vigtige arbejdspladser, siger han. Lokalplanen er i offentlig høring til 23. november.