EMNER

Protester mod centralisering

Ny struktur for voksenudervisning i modvind

FREDERIKSHAVN:En centralisering af VUC - de amtslige voksenundervisnings centre - støder mod voldsom modstand i Frederikshavn. Amtets undervisnings- og kulturudvalg behandler centraliseringsplanen på sit møde onsdag, og forvaltningen lægger op til, at der ikke længer skal være syv VUC'er i amtet, et i Aalborg, tre nord for Limfjorden og tre syd for, men kun ét eller to. VUC tilbyder enkeltfagsundervisning på hf-niveau og 9.-10. klasses niveau. Amtets forslag tager udelukkende sigte på at sammenlægge administration og ledelse, ikke på yderligere indskrænkning i antallet af undervisningssteder. VUC Nordøstvendsyssels centerråd, pædagogiske råd og kursistråd er imod centralisering. - Det vil skade det lokale engagement, hvis VUC Nordøstvendsyssel nedlægges, mener skoleleder Niels Peter Jørgensen. - Hvis ikke der er administration og ledelse i området, så fungerer hverdagen ikke for hverken underviserne eller kursisterne. Også de to VUC'er i Hjørring og Fjerritslev har udtalt sig mod centralisering.