Lokalpolitik

Protester mod lukning af vej ved sommerhuse i Amtoft

Lokale folk i Amtoft uenige med sommerhusejere, der vil lukke vej for biltrafik

Vejen har været der, længe før der for et halvt hundrede år siden blev udstykket til sommerhuse i Amtoft - og engang var den faktisk den eneste vejforbindelse mellem Amtoft og Øsløs. I dag bliver den beskedne grusvej langs kysten neden for sommerhusene brugt af bl.a. unge bilister på udflugt. Derfor vil grundejerforeningen for sommerhusområdet gerne have vejen lukket for biltrafik. Men det er mange af de lokale borgere ikke enige i. En underskriftindsamling er i gang, og desuden har Thisted Kommune allerede fået et par indsigelser mod planerne om at lukke den private fællesvej med bomme, så den kun er åben for cykler og fodgængere. Byboerne vil spærre - Det er underligt, at byboere, som ikke er her hele året, vil spærre vejen med bomme. Jeg kommer tit dernede både til fods og på cykel, og jeg møder ikke ret mange biler, siger Aase Stausbøll, Gl. Feggesundvej 92 i Amtoft, der har taget initiativ til underskriftindsamlingen. Grusvejen fungerer også som adgangsvej for en landmand, der har kreaturer gående på feddet ud mod fjorden. Selv om landmanden vil få nøgler til de såkaldte sluser, som i begge ender af vejen vil spærre adgangen for motorkøretøjer, så er det ikke en rimelig løsning, mener Aase Stausbøll. - For ham er det et erhverv. Han skal af sin traktor mange gange for at lukke op og i, siger hun. Kede af bilerne Men ifølge formanden for sommerhusejernes grundejerforening, Jørgen V. Christensen fra Aars, får den pågældende landmand adgang via en af sommerhus-vejene, Livøvej, ligesom han i øvrigt har det i dag. Ifølge Jørgen V. Christensen har det aldrig været meningen, at der efter udstykningen af sommerhusgrundene fortsat skulle være en vej langs kysten - fordi der er indkørsel til samtlige grunde andre steder fra. - Vi har bestemt ikke noget imod, at folk kommer til fods eller på cykel. Det er bilerne, vi er kede af. Der er masser af unge mennesker, som ligger og kører på vejen, siger Jørgen V. Christensen. Der er frist indtil 10. december til at komme med indsigelser mod forslaget om at lukke vejen, hvorefter Thisted Kommunes miljø- og teknikudvalg skal sige ja eller nej til forslaget. Lister med underskrifter mod vejlukningen er lagt frem hos købmanden i Amtoft.