Protester mod ny skolefusion

VUC Nordøstvendsyssel vil ikke være filial under Aalborg eller Hjørring

FREDERIKSHAVN:VUC Nordøstvendsyssels status som selvstændig undervisningsinstitution er i fare. - Det vil være dårligt for lokalområdet, hvis VUC centret i Frederikshavn lukker, siger skoleleder Niels Peter Jørgensen. I amtet rumles med centralisering af amtets syv VUC centre til bare ét eller to centre. Et Aalborg og et muligt nr. to i Hjørring. VUC tilbyder enkeltfagsundervisning på hf-niveau og 9.-10. klasses niveau. Amtets forslag tager udelukkende sigte på at sammenlægge administration og ledelse. VUC vil også efter strukturændringen tilbyde undervisning i Frederikshavn, Skagen, Sindal og på Læsø. Dog står amtet fast på at spare VUC Nordøstvendsyssels undervisning i Sæby væk fra næste skoleår. Der i dag fire små VUC'er i amtet - i Hadsund, Hobro, Års og Brovst, to mellemstore, i Hjørring og Frederikshavn, samt et meget stort i Aalborg. Centerrådet (bestyrelsen) og kursistrådet ved VUC Nordøstvendsyssel har i høringsrunden, forud for behandlingen i amtets undervisnings- og kulturudvalg onsdag, anbefalet en model, hvor den nuværende struktur bevares. "Denne struktur sikrer det største engagement og den optimale kontakt til det lokale område, ligesom der sikres optimal fleksibilitet over for brugerne", hedder det i en fællesudtalelse fra centerråd, lokalsamarbejdsudvalg og kursistråd. Centerrådet og kursistrådet tilføjer "Vi betragter de øvrige løsninger som absolut dårlige for Nordøstvendyssel, og mener det er ønskeligt at bevare Nordøstvendsyssel som selvstændigt, fordi det er det center, som i materialet fra første høringsrunde fremstår som det center i amtet, der målt på alle parametre er det mest effektive med den højeste serviceydelse til den laveste pris pr. årskursist." Et af centerrådets medlemmer også medlem af amtsrådet. Det er Brian Kjær (S), Frederikshavn. De øvrige medlemmer er Vagn Aage Clemmensen, (Dansk Arbejdsgiverforening), Anni Christensen (LO) samt byrådsmedlem Johan Berg Jensen, Sæby, der repræsenterer områdets kommunalbestyrelser. Også skolens pædagogiske råd (lærerrådet) tager i kraftige vendinger afstand fra centraliseringen. VUC Vestvendsyssel og VUC Hanherred ønsker ligeledes at bevare den eksisterende struktur i Vendsyssel. Fordel for ingen - Det vil skade det lokale engagement, hvis VUC Nordøstvendsysel nedlægges, mener skoleleder Niels Peter Jørgensen. - Hvis ikke der er administration og ledelse i området, så fungerer hverdagen ikke for hverken underviserne eller kursisterne. VUC stiller bøger til rådighed for kursister, og vi har dagligt ændringer i bogbestanden. og der er hver dag en række ledelsesspørgsmål, som klares lokalt. Niels Peter Jørgensen indskyder, at han har en alder, hvor han ikke har personlige interesser at varetage i relation til centralisering. - Men det vil være synd og skam for serviceniveauet i lokalområdet at sammenlægge centre i nord. Det har ingen fordel af. Og tilgangen giver ikke belæg for at skære. Inden for kerneaktiviteten er kursisttallet stabilt. Centraliseringsplanen for VUC er den seneste i en række strukturændringer, som har trukket ledelse og administration af uddannelsesinstitutioner væk fra Frederikshavn. - Sporene skræmmer, siger Niels Peter Jørgensen. VUC-strukturdebatten har udgangspunkt i Himmerland, hvor de små VUC centre selv rejste den. Siden greb politikerne ideen om sammenlægning som led i sparebestræbelser.