Lokalpolitik

Protester mod nyt boligprojekt

Naboer føler sig provokeret, selv om bygherren har kappet endnu en etage af ]

HJALLERUP:Fabrikant Palle Clausen fra Jarnes A/S i Hjallerup er klar med et nyt og formindsket boligprojekt for området på hjørnet af Alagde og Østergade i markedsbyen. Samtidig er den hidtil proteterende nabo-gruppe imidlertid klar til igen at gøre indsigelse. Det står klart, efter at der i den kommunale forvaltning er blevet arbejdet i lyntempo på at få et nyt lokalplanforslag for området sendt til poltisk behandling.. Dette tempoarbejde betyder således, at både teknik- og miljøudvalget og økonomiudvalget samles på tirsdag for at se på lokalplanforslaget, inden det samme aften sendes til behandling i byrådet. I det nye bolig-projekt opereres der med tre boligblokke, som alle er blevet bragt ned i to etagers højde. Dermed holder de sig højdemæssigt inden for den eksisterende lokalplan, der taler om byggeri på maksimalt 8,5 meters højde. Til gengæld er der der med de tre boligblokke - som tilsammen indeholder 38 boliger - tale om en overskridelse af den byggeprocent, der p.t. gælder for området. Den er på 40 procent, og i det nye lokalplanforslag er byggeprocenten udvidet til 65 procent. I nabogruppen, der proteterede imod det hidtidige boligprojekt - som var oppe i tre etager og en byggeprocent på 90 - er der glæde over , at Palle Clausen har valgt at kappe endnu en etage af sit boligbyggeri. Dér hører tilfredsheden imidlertid op. Jan Johansen fra nabo-gruppen påpeger således, at Palle Clausen i sit nye projekt har placeret 19 p-pladser på et sted, hvor naboerne har en tinglyst vejret. - Jeg ved ikke, hvad der er blevet tænkt på, men jeg betragter det som en bevidst provokation fra Palle Clausens side, siger han med henvisning til, at der tidligere i forløbet er blevet opereret med en tilsvarende placering for p-pladserne - men hvos de sidenhen blev flyttet af hensyn til naboerne. Derudover føler Jan Johansen sig provokeret af, at der i Palle Clausens skitseoplæg kun er indtegnet ét nabohus. - Jeg ved ikke, om det er fordi, at han vil have folk, der ikke kender området så godt, til at glemme, at der også er andre naboer. Men det er der altså, og de bliver med det her projektforslag lukket inde, siger han. Endelig vil Jan Johansen heller ikke acceptere en byggeprocent på 65. - Det er cirka to tredjedele mere, end der p.t. er lagt op til, og selv om vi måske nok kunne have accepteret en lille forhøjelse, når nu højden på byggeriet er blevet bragt ned, så mener vi, at provokationen med p-pladserne er så grov og bevidst, at vi vil holde fast på de 40 procent, siger han - og fortsætter: - Derfor er vi klar til at starte forfra med vores protester. Vi har stadig vores underskrifter (imod tre-etagers byggeriet, red.), og de er stadig gældende, idet der ud over højden, som nu heldigvis er blevet reduceret, også protesteres imod en forhøjelse af byggeprocenten. Bygherre Palle Clausen forholder sig inden udvalgenes og byrådets behandling af sagen afventende. - Jeg håber, at byrådet vil give forslaget en lige så god behandling, som de gjorde sidste gang, siger han med henvisning til det lokalplanforslag, der i sin tid blev udsendt for tre-etagers byggeriet. Dette forslag ventes byrådet i øvrigt at henlægge på tirsdag. ]