Lokalpolitik

Protesterer mod byggeplan

Omkringboende bekymrede for Løkkens "Twin towers"

LØKKEN:Det kommer næppe bag på nogen, at Beboerforeningen Markedspladsen er undervejs med en indsigelse imod det planlagte byggeri på Løkkegade 4 i Løkken. Men bestyrelsen er bange for, at det ikke nytter noget. - Hvis demokratiet skal have en mening, skal politikerne lytte. Men vi er bange for, at løbet er kørt. Det hele er jo vendt på hovedet her. Først har de godkendt projektet og så har de udarbejdet lokalplanen, siger Torsten Ussing, formand for Beboerforeningen Markedspladsen. - Det allerbedste var at lade hele sagen gå om og lade Bo Kristensen få sin erstatning. Hvis politikerne gjorde det, var de nogle mandfolk, fastslår Torsten Ussing. Kommunalbestyrelsen fik en næse af Tilsynsrådet, fordi udbudsreglerne ikke var blevet overholdt. Politikerne valgte dog ikke at lade udbudet gå om, fordi det var så godt som ensbetydende med at vinderen af udbudet, Bo Kristensen, så ville have krav på erstatning fra kommunen. På grund af næsen tør kommunalbestyrelsen heller ikke ændre noget som helst i projektet, mener Torsten Ussing. Mantra Beboerforeningen mener ikke, at de nye huse kommer til at passe ind i Løkkegade. Kritikken går på to forhold: Taghældningen, som kun bliver på 15 grader, hvilket er ærkegrimt, efter deres mening, og højden på to af de nye huse, som bliver i to etager og kommer til at ligge helt ud til fortovet i Løkkegade. I folkemunde er de to huse blevet døbt "Twin towers". - Halvanden etage er vores mantra. Hvis bare husene holdes nede i halvanden etage, kan vi sagtens leve med byggeriet - og med at det tager 150 kvadratmeter af Markedspladsen, siger Ebbe Jensen. Beboerforeningen har det allermest skidt med, at det ikke er til at få at vide, hvordan byggeriet præcist bliver. På et kommunalbestyrelsesmøde lovede borgmester Knud Rødbro at tegningerne over projektet ville blive udstillet i Løkken, men løftet er ikke blevet holdt, og det har ikke været muligt for beboerforeningen at rekvirere tegningerne på kommunekontoret. Bygherren, Bo Kristensen, har lånt beboerforeningen en skitse, men det er jo kun en skitse - ikke en detailtegning. Bo Kristensen har også holdt informationsmøde om projektet, men her blev de fremmødte efter Brian Olsens mening ikke meget klogere. - Arkitekten vidste ikke, hvad der var nord og syd på sine egne tegninger. D.v.s., at han ikke havde været på stedet før, siger Brian Olsen forarget. Beboerforeningen Markedspladsen opfordrer alle, der er imod byggeriet om at gøre indsigelse. Indsigelsesfrister den 27. juni.