Børnepasning

Protesterer mod plan om gæstepleje

Forældre vil ikke have børnene passet i puljeordninger

BROVST:Dagplejens forældrebestyrelse undrer sig meget over, at kulturudvalget stadig overvejer at anbringe børn fra den kommunale dagpleje i gæstepleje i de private puljeordninger, når dagplejerne er syge eller holder ferie. Den hidtidige gæstedagpleje med fire pladser var knyttet til én person, men da hun samtidig var tillidsrepræsentant og derfor ofte fraværende, blev ordningen for nylig opsagt. Siden har politikerne drøftet to alternative løsningsmodeller: Enten at børnene ved sygdom og ferie blev fordelt til de dagplejere inden for lokalområdet, som børnene kender i forvejen fra blandt andet legestue, eller at børnene kom i gæstepleje i puljeordningerne. Senest blev punktet diskuteret på kulturudvalgets møde 11. august, men nogen afgørelse blev der ikke truffet. Forældrebestyrelsen har hele tiden været imod at bruge puljeordningerne. - Vi skal ikke have vores børn i puljeordning. Man vælger jo dagpleje for at få trygge, hjemlige rammer og få børn. Det betyder meget for vores børn, også at der er tid til dem. I en dagpleje er der højst fem børn, mens der er 20 børn og en pædagog til 10 i puljeordningerne. Vores børn kan tids nok komme i daginstitution, argumenterer Maria Agesen, formand for forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen har besluttet at samle underskrifter fra samtlige forældre til dagplejebørn for at markere deres utilfredshed. Kulturudvalget modtager underskrifterne i næste uge. Forældrene peger entydigt på den løsning, at børnene kommer hos en dagplejer inden for gruppen i tilfælde af sygdom og ferie. I øjeblikket er dagplejerne opdelt i to grupper i Brovst og én i både Tranum, Skovsgård, Arentsminde og Halvrimmen. I hver gruppe er der mellem fire og otte dagplejere. - Børnene kender både hinanden og dagplejerne fra gruppen, fordi de mødes mindst en gang om ugen. Derfor er det den bedste løsning, fastslår Maria Agesen. Hun tilføjer, at de private puljeordninger under alle omstændigheder kun vil kunne tage ekstra børn ind i forbindelse med planlagt ferie eller længerevarende sygdom hos dagplejerne. - Puljeordningerne kan ikke tage akut, og hvad gør vi så lige af Anne-Sofie den morgen, hvor dagplejeren er syg, spørger Maria Agesen retorisk.