Trafikulykker

Protesterer mod rundkørsel

Beboere frygter støj og trafik-kaos, hvis Selma Lagerløfsvej forlænges til ny rundkørsel på Egensevej

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det er her Selma Lagerløfsvej skal forlænges, så der bliver udkørsel til en ny rundkørsel på Egensevej.Foto: Hen­rik Bo

AALBORG ØST: Beboerne i Tornhøjparken i Aalborg Øst undrer sig. De har siden april kæmpet mod planerne om en ny rundkørsel på Egensevej. Dels fordi de frygter, at der bliver mere støj ved deres boliger. Men også fordi de tror, det vil give en langt mere farlig trafik-afvikling. - Det virker underligt, at man vil lave en ny rundkørsel mellem Selma Lagerløfsvej og Egensevej, når det er i nuværende kryds ved Budumvej, der har været problemer, siger talsmand for ejerlauget Bent Højgaard Hansen. Han mener - ligesom resten af beboerne - at det vil være mere oplagt at lave rundkørslen ved Budumvej. For på den måde undgår man også bilister, som accelererer vildt for at nå gennem næste lyskryds. - Det har været - og er stadig - en meget farlig strækning, understreger Bent Højgaard. - Der er løbende småulykker og trafikuheld, og så sent som i maj var der en, der mistede livet i en færdselsulykke, forklarer han. Så beboerne forstår godt behovet for en ny rundkørsel. De er bare ikke enige i placeringen, som også betyder, at de skal afstå et stykke af deres jord. - Men det er såmænd ikke så meget derfor, vi er imod det, forklarer Bent Højgaard. - Jorden er ikke meget værd. Men laver man en ny forbindelse og en rundkørsel ved Selma Lagerløfsvej, kan det ikke undgå at gå ud over de nuværende støjvolde ud mod Egensevej. Og det vil bestemt genere de beboere, som bor tættest på, forklarer han. Ejerlauget har allerede deltaget i en åstedsforretning på stedet. Og selvom de også har formuleret en officiel indsigelse mod planerne, føler de ikke, at der bliver lyttet ret meget til dem. - Det virker som om, beslutningen er truffet på forhånd, siger Bent Højgaard. Han har på ejerlaugets vegne også sendt en skrivelse til Skov- og Naturstyrelsen. For arealet, hvor rundkørslen skal være, rummer flere eksemplarer af den sjældne og fredede gøgeurt, og derfor fik beboerne i 2001 en påtale for at slå græsset. - Men fredningen gælder åbenbart ikke, når det er amtet selv, der skal bruge arealet, forklarer Bent Højgaard. - Ifølge amtets eget naturkontor er det i hvert fald ikke noget problem. Men det vil vi altså også godt have Skov- og Naturstyrelsens vurdering af, siger han. Indtil videre har de 220 husstande i Tornhøjparken ikke fået meget ud af deres protester. Men Højgaard håber alligevel, at politikerne i amtsrådet vil udvise en vis forståelse. - Om ikke andet så for at undgå at vi får en vej, hvor trafikken hakkes i stykker af en ny rundkørsel for hver 100 meter, tilføjer han.