EMNER

Protestlister gavner ikke

MENIGHEDSRÅDSVALG: Brug din stemme - hvis du får et valgkort til menighedsrådsvalget 9. november. De fleste får nemlig ikke noget, men må finde sig i det menighedsråd i sognet, der aftales. Ikke alle steder er der aftale- eller fredsvalg. Som avisen skriver, er der bl.a. i Nr. Tranders og Vor Frue kirker i Aalborg såkaldte kampvalg med flere opstillede personer, end der er plads til i menighedsrådene. Hvad man skal lægge mærke til er, at protestlisternes programmer sjældent er til gavn for sognets beboere. Snarere tværtimod. Nr. Tranders menighedsråd vil opføre en sognegård oven for Trekanten, hvor de fleste mennesker bor i sognet. Det lyder som en god ídé, men står det til protestlisten, Borgerlisten, bliver projektet skudt ned. I Vor Frue Kirke er det bl.a. indretning af et siderum til børn oa. (hvor der i lang tid har stået nogle sarkofager), som Borgerlisten, socialdemokraterne modsætter sig. Ganske vist skal man tage "hatten af for fortiden", historien, Vor Frue kirke er rig på, men "jakken af for fremtiden" er nu engang vigtigere. Af eksemplerne ser vi, at vælgerne i både Nr. Tranders og Vor Frue sogn ikke får svært ved at sætte deres kryds den 9. november. Som regel vil Folkekirkens medlemmer nemlig ikke stemme imod noget, der vil gavne kirkens liv og vækst. Men stemme for det, og på dem, der vil skabe (fo)rum for både børn og voksne. Det bliver pragtfuldt, den dag forældrene kan tage deres børn med i en børnevenlig Vor Frue Kirke i byens centrum. Historiens vingesus skal da ikke være forbudt for børn....ligesom et åndeligt vingesus også er for alle.