Hals

Protestregn over ny virksomhed

] Nabo har afleveret 71 protestunderskrifter mod nyt forslag ]

V. HASSING: Gunner Aa-gaard fra Haslundparken 5 i V. Hassing har i denne uge afleveret 71 protestunderskrifter mod det lokalplanforslag, der ved Skovhusvej skal åbne mulighed for at etablere en ny virksomhed, Polar Seafood A/S. Det skete i forlængelse af, at en anden nabo, Bent Jensen, tidligere over for NORDJYSKE Stiftstidende slog fast, at der var protester på vej mod det nævnte lokalplanforslag - fordi den nye virksomhed af naboerne skønnes alt for høj og bastant til at blive placeret i det nævnte område. - Der er en enorm stor modstand mod det her, for der er tale om et 5133 kvadratmeter stort frostlager, der kommer helt op i 15 meters højde. Det vil de placere lige oppe i snuden på os, og det vil vi ganske enkelt ikke finde os i, forklarer Gunner Aagaard, der for nylig er flyttet til Haslundparken fra Stae - for at undgå den meget omtalte svinelugt dér. - Jeg har kæmpet i 12 år med svinelugten i Stae uden at komme nogle vegne, og så bliver man præsenteret for det her, sukker han. Ud over størrelsen på den planlagte nye virksomhed ved Skovhusvej er Gunner Aagaard & Co. også bekymret over udsigterne til den øgede trafik og de mulige lugtgener, som den nye virksomhed vil medføre. Også støjgener hører til blandt det, der er frygt for. - Vi skal høre på frostlagerets kompressorer i 24 timer syv dage om ugen, og når virksomheden placeres så-dan lige nede i vores baghave, vil det jo gøre vores huse helt og aldeles usælgelige, fastslår Gunner Aagaard, der samtidig udtrykker for-ståelse for, at man i Hals Kommune gerne tager imod en stor virksomhed - med mange tilhørende arbejdspladser. - Men det betyder ikke, at de skal placere den lige op ad os. Der er masser af andre steder, at den kunne placeres i området, og derfor er det noget svineri at lægge den så tæt på os, siger han. Mens underskriftindsamlingen i V. Hassing vil blive fulgt op af en decideret, fælles indsigelse imod lokalplanforslaget, så var det i går ikke muligt at få en kommentar fra direktøren på Polar Seafood, Helge Nielsen. Han har tidligere til NORDJYSKE udtalt, at planerne om en flytning til V. Hassing vil blive droppet, hvis modstanden er for stor.]