Lokalpolitik

Provinsen siger nej til sygesengen

Ny undersøgelse leverer skyts til fordommene om københavnsk pjækkeri

KØBENHAVN:Københavnerne pjækker mere end folk i provinsen! Den fordom lever hos mange vest for Storebælt, og en ny undersøgelse leverer yderligere brænde til fordommenes bål. Sygefraværet er nemlig væsentlig højere i hovedstadsområdet end andre steder. Arbejdsgiverorganisationen inden for handel, transport og service (HTS) har spurgt sine medlemmer, om de har hyppige problemer med henholdsvis kort og langvarigt sygefravær. Til det kan kun 42 og 56 procent af de københavnske arbejdsgivere svare "ingen problemer". For amterne i provinsen derimod er der typisk 10 til 30 procent flere, som ikke har medarbejdere med "forlængede weekender" eller ekstra uger i sygesengen. - Vi har ikke undersøgt, hvorfor tallene er, som de, men efter min bedste overbevisning skyldes det kulturelle forskelle. Hvis man bor i Bogense og bliver beskyldt for pjækkeri, er det snart ude over hele byen, mens man bedre kan dække sig i København. Så er det måske også noget med anstændighed at gøre, men det er altså rent gætteri, siger konsulent i HTS Torben Hemager, som siger, at emnet aldrig er blevet undersøgt til bunds. Nordjyderne skal dog ikke råbe for højt. De nordjyske arbejdsgivere er nemlig dem i provinsen med de største problemer inden for sygefravær. Kun 48 procent siger, at de ikke har nogen problemer med hyppigt, kort sygefravær, og 69 procent siger, at de ikke har nogen problemer med det langvarige.