EMNER

Provokation at skære ned i de små, gamle kommuner

SERVICE:I dag kan jeg læse i avisen, at borgmester Henning G. Jensen (S) udtaler: Vi er nødt til af tage hensyn til personalet og brugernes tarv og sætte ind med personale der, hvor der er kunder. Jeg har stor respekt for, at der skal spares. Men der er en landdistriktspolitik under udarbejdelse, og det er med stor uro, jeg ser frem til, at den bliver vedtaget i byrådet, hvis man allerede efter 10 uger i den nye Aalborg Kommune begynder at spare i borgerservicen. Hvordan bliver så fremtiden for os, der ikke lige bor i centrum af Aalborg? Det kan jo ikke passe, at man ikke på forvaltningen var ubekendt med, at der hos politiet før var lang ventetid på kørekort og pas, og man lader sig spise af med, at der kun skulle være fire medarbejdere, der skulle kunne varetage den samme arbejdsbyrde, når man ved, at der i en kommune med 40,000 skulle være syv-otte personer til af varetage det arbejde. Man kan jo altid slå hinanden i hovedet med tal, men i stedet for at tælle op, hvor der kommer henvendelser, skulle man måske overveje, om folk ved, hvad man kan få af service på de tre små servicecentre og se, om man har været god nok til at forklare folk, hvilke former for service der var at hente. Jeg synes, det virker som en provokation for de tre små gamle kommuner, at vi skal harmoniseres med Aalborg efter kun 10 uger med tanke på, at der er mange andre steder, det halter utroligt med harmonisering med Aalborg. Det glæder mig til gengæld, at man i fremtiden vil bruge bibliotekerne og bogbusser til af varetage denne manglende service, og det glæder mig især, at vi her i Kongerslev gik på barrikaderne og dermed kunne beholde vores bibliotek.