Provokatør

CAMRE:Mogens Camre har endnu engang vist, at han er provokatør af første klasse. Med sin udtalelse om, at Bulgarien og Rumænien bør afskæres for indflydelse i EU, fordi de ikke er kloge nok, er det tydeligt, at der i Camres verdensbillede findes første- og andenrangsmennesker. Det må formodes, at Camre selv mener, han tilhører den øverste klasse. Med Camres udtalelser blev det også tydeliggjort, hvorfor Dansk Folkeparti grundlæggende er imod EU. Det Europæiske samarbejde bygger i høj grad på værdier. Værdier, som bl.a. er respekt for menneskerettigheder, ligestilling, demokrati og respekt for den menneskelige værdighed. Tydeligvis værdier som Camre, Kjærsgaard og Messerschmidt, med udtalelsen om Bulgarien og Rumænien, ikke kan tilslutte sig. Efter min opfattelse er af styrkerne i det Europæiske samarbejde netop, at vi netop udviser respekt for den enkeltes rettigheder. Det gælder i forholdet til det enkelte individ og til de enkelte medlemslande. En respekt, Camre og DF tilsyneladende er blottet for.