EMNER

Provst forudser mere samarbejde over sognegrænserne efter reformen

Vennebjerg Kirke - I Vennebjerg og Skallerup har man kun en kirkegårdsleder.

Vennebjerg Kirke - I Vennebjerg og Skallerup har man kun en kirkegårdsleder.

NY HJØRRING: Selv om det forekommer allerede nu i det kirkelige landskab, bliver samarbejde over sognegrænserne langt mere udbredt i fremtiden. Det forudser provsten for Hjørring Provsti, Lars-Erich Stephansen, der deler provstetjansen med Ole Dybro fra årsskiftet, så de to dækker storkommunes område - og Læsø. - Vi ser det allerede i Skallerup og Vennebjerg, hvor man kun har en kirkegårdsleder. Og i Tornby og Vidstrup ser man det også. Her er graveren i Tornby medhjælper i Vidstrup - og omvendt, påpeger Hjørring-provsten. - Det er noget, som ikke bare giver mere fleksibilitet; det gør også arbejdet mindre ensomt, tilføjer han. Ændringen af den kirkelige struktur er endnu ikke blevet endeligt vedtaget, men et af resultaterne af lovgivningen bliver efter alt at dømme, at menighedsrådene kan frasige sig arbejdsgiveransvaret og bede provstiet om at tage over. - Arbejdsmarkedsregler kan være komplicerede, og jeg tror, at vi i fremtiden vil se mange menighedsråd, der vil frasige sig det ansvar, vurderer provsten.