EMNER

Provst går til biskop

Sognepræsten vil formentlig blive bedt om en skriftlig redegørelse.

Poul farsinsen. - Begravelser er et følsomt område, og de pårørendes forventninger spiller en stor rolle. Arkivfoto: Peter Mørk

Poul farsinsen. - Begravelser er et følsomt område, og de pårørendes forventninger spiller en stor rolle. Arkivfoto: Peter Mørk

Sognepræst Niels Jørgen Langdahl ønsker ikke at kommentere enkelthederne i familien Hyllesteds klage over forløbet af begravelsen af deres far, men vil afvente sagens videre gang. - Men jeg vil godt sige, at det er modbydeligt at få sådan en klage, og jeg mener også den er urimelig og uberettiget. Der ud over vil jeg ikke udtale mig, siger han. Fjerritslev Menighedsråds formand, Kresten Jensen, oplyser, at han sammen med kirkeværgen, som familien henvendte sig til i første omgang, har holdt et møde med sognepræsten for at få hans udlægning af hvad der er sket, og at man efterfølgende har sendt klagen videre til provsten for Jammerbugt Provsti, Poul Farsinsen. - Det skal vi, for det er provsten, der tager sig af klager over præsters embedsførelse, forklarer han. - Jeg mener i øvrigt, at der slet ikke er en sag, efter at vi har hørt præstens forklaring om forløbet. Jeg tror mere, at parterne er gået helt skævt af hinanden, så der er sket nogle misforståelser, siger Kresten Jensen. - Men det er jo slet ikke op til menighedsrådet at afgøre, så det er sådan set lige meget hvad vi mener. Det er provstens område. - Det vi har gjort, er at opfordre Langdahl til at være meget opmærksom på, hvordan han formulerer sig over for mennesker i en sårbar situation, tilføjer han. Provsten for Jammerbugt Provsti, Poul Farsinsen, oplyser, at han ganske rigtigt har modtaget klagen fra familien Hyllested, og at han nu vil konferere med biskop Henning Toft Bro om det videre forløb. - Biskoppen vil formentlig bede om en skriftlig redegørelse fra præsten. Poul Farsinsen tilføjer, at begravelser jo er et følsomt område, og at de pårørendes forventninger spiller en stor rolle. - Der er lidt af en grå zone omkring hvad man må i kirken i forbindelse med en begravelse. Det er op til den enkelte præst at sætte rammerne, blot det overholder jordpåkastelsesritualet og foregår på en værdig måde, forklarer han. - Præsten bestemmer også, om andre skal have lov til at tage ordet i kirken, forklarer han. - Men det er da en kedelig sag, og jeg ville ønske, at parterne først selv havde forsøgt at løse problemet i stedet for at gå ud i offentligheden med den, tilføjer Poul Farsinsen.