EMNER

Provstekirke?

Laurids Korsgaard, Frederikshavn, henleder i avisen 3.3. læsernes opmærksomhed på, at et stort flertal af stiftets provster anbefaler en fra deres egen kreds,...

... nemlig provsten for Morsø provsti, til stillingen som ny biskop i Aalborg. Laurids Korsgaard argumenterer med, at netop denne kandidat derfor må være det rigtige valg. Ræsonnementet lyder, at kun provsterne som biskoppens nærmeste medarbejdere for alvor ved, hvad der kræves af en biskop. Vel er der grund til at yde stiftets provster al den respekt, de har krav på, men der kræves andet og mere af en biskop end af en provst. Og hvorfor underkende menighedsrådsmedlemmer og præsters mulighed for at have øje for dette bredere felt? En kandidat uden for den fasttømrede provstekreds repræsenterer muligheden for at se på tingene med friske øjne - til ny inspiration for den videre udvikling af det kirkelige liv i stiftet. Det paradoksale i Laurids Korsgaards argumentation er, at begge kandidater har provsteerfaring. For mig er der ingen tvivl om, at den bispekandidat, der p.t. ikke er provst, netop repræsenterer muligheden for at se på tingene med nye øjne. Desuden besidder hun både det personlige format og den dybe teologiske indsigt og tyngde, der er nødvendig for at kunne løfte opgaven. Tilmed kombineret med både lydhørhed og humor.