Serritslev

PSI's bestyrelse er ikke fuldtallig

SERRITSLEV:Det lykkedes ikke på Idrætsforeningen PSI, Serritslevs generalforsamling at få en fuldtallig bestyrelse. Jens Gravholt samt kasserer Margit Sandal Petersen og Michael Sandal Petersen ønskede alle tre at stoppe. Der blev valgt to nye, nemlig Birgitte Josefsen og Morten Larsen. Leif Christensen blev genvalgt. I den kommende tid skal bestyrelsen forsøge at få den ledige plads besat. Måske er løsningen at få en kasserer uden for foreningen.