Psoriasis blussede pludselig op

Pludselig blev 33-årige Susanne Vangsgaard ramt af en ukendt hudsygdom.

Su­san­ne Vangs­gaard ar­bej­der som byg­nings­ma­ler, og for­di hun li­der af pso­ri­as­is, som kræ­ver læn­ge­re hos­pi­tals­ind­læg­gel­ser, har hun sam­men med sin ar­bejds­gi­ver søgt Thi­sted Kom­mu­ne om en pa­ra­graf 56 i dagpengeloven. Foto: Poul Erik Tarp

Su­san­ne Vangs­gaard ar­bej­der som byg­nings­ma­ler, og for­di hun li­der af pso­ri­as­is, som kræ­ver læn­ge­re hos­pi­tals­ind­læg­gel­ser, har hun sam­men med sin ar­bejds­gi­ver søgt Thi­sted Kom­mu­ne om en pa­ra­graf 56 i dagpengeloven. Foto: Poul Erik Tarp

Siden sit 17 år har Susanne Vangsgaard arbejdet som bygningsmaler, og det er et arbejdet hun holder af. Men for fire - fem år siden blev hun noget uroligt, da hun fik en del røde mærker på sin hud, som hun i første troede måske skyldtes en allergi overfor en del af malingernes kemiske sammensætning. Susanne Vangsgaard kontaktede øjeblikkeligt sin læge, og hun skulle gennem mange undersøgelser, før diagnosen skulle stilles: Psoriasis. Årsagen Hvorfor Susanne Vangsgaard udviklede psoriasis ved hun præcist. Sygdommen kan være arvelig, men umiddelbart har hun ikke kendskab til, at der er nogen i hendes nærmeste familie, der lider af sygdommen. - Min mors tvillingsøster har noget, der minder om sygdommen, men ellers er der ingen i min familie, fortæller hun, og nævner desuden, at udbrud af psoriasis også kan opstå på grund af en psykisk stressfaktor. Og her fortæller hun, at hun for fire-fem år siden fik opereret nogle bylder væk, og hun fortæller, at det blev hun voldsomt psykisk påvirket af. - Nu har jeg lært at leve med sygdommen, og jeg skammer mig ikke over, at omkring 10 procent af min krop er dækket af sygdommen, og der er nogle, som har det meget værre, fortæller hun og nævner, at hun på sygehuset har set psoriasispatienter, hvor sygdommen har dækket op til 90 procent af kroppen. Psoriasis kan med tiden udvikle sig til psoriasis-gigt, og den frygt lurer. Susanne Vangsgaard fortæller, at hun er ved at få smerter i knæ og andre led, og når hun har fyraften, må hun hvile en times tid, før hun har kræfter til andre gøremål. Susanne Vangsgaards sygdom er i særlig grad udpræget i hovedbunden, og hun fortæller, at det klør noget så nederdrægtigt, men sygdommen smitter ikke, og de seneste to år har hun været indlagt på sygehuset i Kjellerup, som kan give den intense behandling, som en psoriasispatient har behov for. - Behandlingen bliver gentaget tre gange i døgnet, og derfor er det nødvendigt at være indlagt, fortæller hun, der ikke har nogen problemer med solen. Faktisk er det hendes erfaring, at solen er lindrende, og i stand til at holde sygdommen i ave. På Kjellerup Sygehus bliver hun pakket ind i tjære og film de første to uger, og derefter gennemgår hun en lang række behandlinger med hormoncremer, som er så stærke, at de kun må anvendes en uge ad gangen. De afsluttende behandlinger er med UV-stråler. - Men det er klart, at rent ud sagt ikke føler mig særlig attraktiv, siger hun. Refusion Susanne Vangsgaard fortæller, at hun sammen med sin arbejdsgiver Steen Bang Madsen har søgt Thisted Kommune om en paragraf 56 i dagpengeloven, som omhandler dagpengerefusion til kroniske syge eller folk med langvarige lidelser. - Det har vi gjort, fordi jeg de seneste to år har været væk fra mit arbejde på grund af mine indlæggelser på Kjellerup Sygehus, fortæller hun, og vil samtidig som kronisk syg gøre opmærksom på, at også mindre selvstændige, uden det store økonomiske tab, kan ansætte folk med en kronisk sygdom eller en mindre skavank. - Den ordning skal bygge på gensidig tillid og respekt, og så kan man komme langt, siger hun. poul.erik.tarp@nordjyske.dk