EMNER

Psykiatri i nærmiljøet

Sindslidende i områder som Hanstholm og Hurup skal fremover have bedre hjælp. Det fremgår af den nye socialpsykiatriplan for Thisted Kommune

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

flere af brugerne på Værestedet i Hanstholm efterlyser mulighed for at få hjælp og støtte om aftenen og natten. Nicolaj Christensen (t.v.) og Niels Christian Poulsen kunne begge ønske sig, at der havde været mulighed for en akutbolig eller et bofællesskab med uddannet personale, sådan at overgangen til at klare sig selv i egen bolig - efter psykiatrisk behandling - ikke var så voldsom. Foto: Peter Mørk

I Hanstholm såvel som i Hurup er der behov for bofællesskaber med støtte til fem-seks personer, der lider af svær psykisk sygdom. Det fremgår af den nye fem-årige plan for den socialpsykiatriske indsats i Thisted Kommune. Behovet er klarlagt gennem undersøgelser, som omsorgsforvaltningen har lavet i samarbejde med Værestedet i Hanstholm og Værestedet Kilden i Hurup. "Borgerne ønsker at blive i nærmiljøet. Øget tryghed, socialt samvær og øget livskvalitet kan være med til at forebygge indlæggelser", fremgår det. Værestederne er stort set de eneste tilbud, der gives sindslidende borgere i og omkring disse to byer. Læs mere i Thisted Dagblad onsdag