Psykiatri i Thy har læger nok

Seks læger tager hånd om godt 700 indskrevne ambulante patienter.

Lægemangel er ikke et problem for psykiatrien i Thy og på Mors. Ledende overlæge Kirsten Kure oplyser, at der er tre overlæger, to afdelingslæger og en uddannelseslæge ansat i distriktspsykiatrien, og "det har i hvert fald været tilstrækkeligt", som hun formulerer det. Lægemangel er ellers et af argumenterne for at centralisere behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland. Flytning af 16 sengepladser fra Døgnhus Thisted for at "gennemføre en driftsoptimering" er et af forslagene i et sparekatalog, der skal drøftes af regionsrådet i august. Regionsrådsformand Ulla Astman (S) har udtrykt det således: - Min største bekymring i forhold til Døgnhuset er muligheden for at opretholde den lægefaglige ekspertise tilknyttet døgnhuset på længere sigt, da der er mangel på psykiatere i vores landsdel. Distriktspsykiatrien omfatter et åbent sengeafsnit (Døgnhus Thisted) og flere ambulante funktioner: distriktsteam, mobilteam og opsøgende psykoseteam. Kirsten Kure oplyser, at afdelingen har godt 700 indskrevne ambulante patienter, og der er ikke problemer med at overholde behandlingsgarantien på maksimalt to måneder. Dog har det været umuligt at finde en afløser for Kirsten Kure, der går på pension 1. august. Peter Lykke Sørensen er derfor konstitueret i stillingen. - Det har været svært at få en ny ledende overlæge. Bortset fra det har vi haft de læger, vi kunne ønske os, siger Kirsten Kure.