Hospitaler

Psykiatrisk skadestue - kun for voksne

Åbent brev til sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen og regionsrådet for Nordjylland.

Hvad gør man som forældre, når man står med et dybt psykotisk og selvmordstruet barn under 18 år en søndag eftermiddag i Region Nordjylland? Vi kørte op på Psykiatrisk Skadestue på Aalborg Sygehus i håb om at få akut hjælp. Her blev vi afvist. Den psykiatriske skadestue er kun for personer over 18 år, så vi blev henvist til vagtlægen. Trods vagtlægens opringning til den psykiatriske skadestue, hvor hun bad om hjælp, fortsatte afvisningen også her. Der var således ingen hjælp at hente til et psykisk sygt og selvmordstruet barn under 18 år i Region Nordjylland en søndag eftermiddag. Så vi måtte køre hjem med uforrettet sag – sent søndag aften forsøgte hun så at skære pulsåren over på sig selv – heldigvis uden held. Det er dybt frustrerende, og som forældre føler vi os fuldstændigt magtesløse i en sådan situation – og vi kan ikke være de eneste forældre til et psykisk sygt barn - under 18 år - der enten har stået i denne situation eller også kommer til det. Det er således et faktum, at Region Nordjylland har fravalgt et beredskab til at tage sig af akut psykisk syge børn uden for normal åbningstid, i weekender og på helligdage. • Men hvorfor er der ikke et beredskab til unge mennesker under 18 år i Region Nordjylland? • Er det besparelser, der har gjort, at vi ikke kan få hjælp til et psykisk sygt barn uden for normal åbningstid (08-15) og kun på hverdagene? • Skal et ungt menneske tage livet af sig selv, vil det kunne ændre på beslutningen? • Eller hvad skal der til, regionspolitikere og sundhedsminister? For blot at tage brodden lidt af den politiske retorik, så har vi på Region Nordjyllands hjemmeside set, at regionsrådet har sat gang i en ny psykiatriplan for regionen. Og at den 13 mand store arbejdsgruppe, der – bare – skal se på akutmodtagelsesområdet som fjerde fokusområde i kommissoriet, har: En mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af vagtdækningen i psykiatrien. Det er bare slet ikke godt nok, for verden udenfor står ikke stille – og man får bare ikke en ”politisk helle”, fordi nu har man gjort tiltag til noget, der skal munde ud i en regionsrådsvedtagelse i december 2007. Gør det mindre forkromet og få noget gjort nu! Der er jo intet nyt under solen: Ungdomspsykiatri er kendt, akutmodtagelse er kendt, at mange unge har psykiske problemer er kendt, at det er blevet værre de senere år er også kendt. Det eneste nye er, at psykiatriområdet er overgået til en ny enhed: Region Nordjylland, der jo stort set ”kun” skal varetage sygehusområdet – og her har der vel været rigeligt med tid til at lave nye, flotte planer, men dette er først sat i gang i april i år. Trafikminister Flemming Hansen kan ”bygge” en nytteløs bro til 37 mia. kr. over Fehmern. Finansminister Thor Pedersen kan sågar ”købe hele verden”, men tage os af vores egne – godt nok psykisk syge - unge mennesker, det kan vi ikke - tilsyneladende! Den politiske prioritering og den dybere mening virker meget uforståelig set udefra som almindelige dødelige forældre til et psykisk sygt barn i et af verdens rigeste lande.