Psykisk syg bag breve med hvidt pulver og dødstrusler

Otte personer fik trusselsbreve fra 49-årig, der følte sig uretfærdigt behandlet

HOBRO:En 49-årig mand fra Hobroegnen sendte sidste år trusselsbreve med hvidt pulver og ordene ”Du skal hænges - gør dig klar” til otte personer, deriblandt Hobros tidligere dommer Preben Skouvig, en læge i Hobro og en advokat i Randers. Baggrunden for trusselsbrevene var, at manden følte sig uretfærdigt behandlet. Han blev dømt til psykiatrisk behandling ved en domsmandsret i Hobro i går. Manden var tiltalt efter straffelovens paragraf 266, der handler om trusler, ”egnet til at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv eller helbred”. Sindssyg En retspsykiatrisk undersøgelser viser, at manden er sindssyg og også var det på gerningstidspunktet, og derfor frifindes han for egentlig straf. Manden erkendte alt. Den første stak trusselsbreve som den 49-årige sendte - i alt syv - indeholdt et hvidt pulver, der dryssede ud, når modtagerne åbnede dem. I foråret 2002 var frygten for breve med miltbrandsmitte stadig aktuel efter episoder i USA. Manden forklarede i retten, at han havde ladet sig inspirere af begivenhederne i USA. Det hvide pulver var dog ikke miltbrandsmitte, men uskadeligt hvedemel. - Var det for at de skulle blive bange, du sendte brevene? spurgte anklageren, vicepolitimester Philip Pagter. - Ja det var det jo nok, indrømmede den 49-årige. Et halvt års tid efter pulverbrevene sendte manden igen trusler afsted med posten. Det var de samme syv personer, der blev truet, plus en ny, han i mellemtiden var blevet vred på. Denne gang skrev han ordene ”Du skal hænges - gør dig klar” med bogstaver fra en skabelon. Havde regnet den ud - De havde jo nok regnet ud, at de første breve ikke var farlige, og havde smidt dem i skraldespanden, mente manden. Han ræsonnerede som så, at når det første brev åbenbart ikke havde haft nogen virkning, skulle personerne have et til. Sagen blev opklaret, fordi nogle af brevenes modtagere begyndte at snakke sammen og henvendte sig til dommer Skouvig, der havde dømt i en sag, anlagt af den 49-årige. Senere blev politiet involveret. Da den 49-åriges bopæl blev ransaget, fandt ordensmagten to uafsendte trusselsbreve adresseret til ansatte i statsamtet. Når brevene ikke var blevet sendt, skyldtes det ikke, at manden havde fortrudt. Hans hensigt var at sende de to breve fra Aalborg, så de ikke kunne spores tilbage til ham. Det ville han gøre, når sagen i statsamtet var slut. Et af de breve, der blev sendt, var til en kommunalt ansat, som den 49-årige havde set sig sur på. Hun havde med mandens ord givet ham ”det ringeste job”, hver gang han var i jobtræning i Hobro Kommune. - Det er 10 år siden. Hvorfor sendte du brevene så lang tid efter? ville Philip Pagter vide. - En uretfærdig behandling glemmer man aldrig, svarede den 49-årige. Utilfreds med læge Han føler i det hele taget, han har haft megen modgang. Lægen havde afgivet en lægeerklæring, som den 49-årige var utilfreds med, fordi der stod i den, at hans ryg ikke var så dårlig som oplyst. Manden var for mange år siden ude for en trafikulykke. Han var vred på en kommunal medarbejder, der havde fyret ham, og vred på en anden i kommunen, der angiveligt havde sagt, at der ikke skulle tages særligt hensyn til ham i et jobtilbud. Den 49-årige var utilfreds med tidligere dommer P. Skouvig, fordi dommerens afgørelse i en civil sag var ”uretfærdig”, og fordi den 49-årige ikke fik lov at sige noget til sidst. Advokatens brøde var, at han ikke havde ført hans sag ”godt nok”. Hjemmeplejen havde han set sig gal på, fordi personalet angivelig skulle have meldt til politiet, at han har optrådt voldeligt over for dem. Det har han i hvert fald ikke, sagde han i retten. Statsamtet i Aalborg var med den 49-åriges ord ”fuld af løgn”. Lever af førtidspension Manden er ugift og har boet sammen med sin mor, indtil moderen for nogle år siden kom på plejehjem. I dag lever han af førtidspension, dyrker lidt sport, ser tv og passer ellers sig selv i sin bolig ude på landet. Moderen besøger han dagligt. Det kom også frem i retten, at manden siden 1995 har haft samtaler med en psykiater, men at han indtil videre ikke har været motiveret for egentlig behandling. Han har givet udtryk for, at han er indstillet på at indordne sig under tilsynet fra psykiatrisk hospital, hvis han skulle få en behandlingsdom. Og det fik han altså i går. Mandens forsvarer, advokat Niels Lindberg, Hobro, tilsluttede sig anklagerens krav om sådan en dom. Den 49-årige skal være under tilsyn af psykiatrisk sygehus, og formålet er at forebygge yderligere kriminalitet, forklarede dommer Marianne Sonne. Manden havde i øvrigt været i gang med at skrive igen til de personer, han tidligere havde truet pr. brev. I de nye breve fortalte den 49-årige, at sagen mod ham var i Hobro Ret i går. Ingen af ofrene for mandens trusler havde dog taget imod opfordringen om at være med, da manden fik dom.

Forsiden