Psykisk syge kan havne i gråzone

Regionen søger at hindre, at besparelse rammer psykiatriske patienter

tre eller fire socialrådgivere skal spares væk. Arkivfoto Morten Stricker

tre eller fire socialrådgivere skal spares væk. Arkivfoto Morten Stricker

NORDJYSKE:På flere områder skal den sociale rådgivning af psykiatriske patienter gå fra at være en regional opgave til at være kommunernes ansvar. I konsekvens af det gennemfører regionen i år en besparelse, der svarer til fire socialrådgiverstillinger. Endnu er det ikke afklaret, hvordan kommunerne i fremtiden skal varetage opgaven. Hos nogle regionsrådsmedlemmer har det vakt bekymring for, at den usikre overgangsfase kan ramme patienterne. Således har SF talt for, at man udsatte regionens besparelse, indtil den fremtidige varetagelse af socialrådgivningen var afklaret med kommunerne. Også socialdemokraten Bjørn Danielsen er bekymret, - Vi ved ikke, hvordan kommunerne vil klare opgaven, og jeg mener, at det kan gå ud over de psykiatriske patienter. I forbindelse med, at et menneske rammes af en psykisk lidelse og bliver indlagt på et psykiatrisk sygehus, så kan der opstå f.eks. boligproblemer og økonomiske problemer. Det er ikke rimeligt, at man samtidig med at være ramt af en psykisk lidelse måske også skal kæmpe med den slags vanskeligheder, siger Bjørn Danielsen. Hans partifælle Vagn Flink, der er formand for det udvalg, regionen har nedsat til at sikre sammenhængende forløb inden for psykiatrien, afviser dog, at der skulle være en fare for, at regionens besparelse kommer til at gå ud over patienterne. - Vi skal i forhold til kommunerne have afklaret, hvordan de psykiatriske patienter i fremtiden skal sikres hjælp fra socialrådgivere. men det er jo ikke sådan, at regionens socialrådgivere fra den ene dag til den anden kaster opgaven fra sig, siger Vagn Flink. Besparelsen i år har regionen beregnet til halvanden million kroner. Den vil kunne laves uden afskedigelser, idet planen er at overføre socialrådgiverne til andre jobs som f.eks. i psykoseteams, der skal lave et opsøgende arbejde. - Det er ikke sikkert, at der bliver ansat færre socialrådgivere i psykiatrien i de kommende år. Men deres opgaver vil ændre sig. Det, som kommunerne overtager, er nogle kerneområder inden for socialrådgivning. Det kan f.eks. være at skaffe bolig, og den type opgaver tror jeg måske endda, at man er bedre til i kommunerne end inden for psykiatrien, siger Vagn Flink. Bjørn Danielsen erkender, at regionens besparelse inden for psykiatrien er en del af forliget om regionens budget for 2009. - Men jeg synes dårligt man kan sige, at jeg har sovet i timen. Der er tale om nogle få linjer i budgetaftalen, som jeg har overset. Tidligere har vi jo også oplevet, at hvis forudsætningerne ikke holdt, så ændrede vi budgettet. De socialrådgivere, som regionen har, vil også kunne varetage de opgaver, som det er planen, at kommunerne skal overtage. Omvendt ved vi ikke, hvordan kommunerne vil klare det ny område, og det er sandsynligt, at de vil rejse et krave om at få penge fra staten til de ny opgaver, siger Bjørn Danielsen. Lægegruppen ved Brønderslev Psykiatriske Sygehus har uden held protesteret mod besparelsen. Lægerne mener, at socialrådgiverne bidrager til at skabe en sammenhængende behandling.