Medicin

Psykisk syge på Herrens Mark

Mange mennesker med en psykisk sygdom har også et misbrug - behandling efterlyses

Henry Laursen mener, at nogle af samfundets svageste bliver glemt. Nemlig mennesker med dobbeltdiagnoser.arkivfoto: ulrik bang

Henry Laursen mener, at nogle af samfundets svageste bliver glemt. Nemlig mennesker med dobbeltdiagnoser.arkivfoto: ulrik bang

FREDERIKSHAVN:Mange psykisk syge har også et misbrug af sprut, stoffer eller medicin. I fagsproget hedder det, at disse mennesker har en dobbeltdiagnose, hvilket ofte kræver en speciel behandling, hvor der tages hånd om begge diagnoser samtidig. Problemet er, at mennesker med en dobbelt diagnose er svære at håndtere - ganske enkelt fordi der findes få steder i Danmark, hvor de kan komme i behandling, og hvor fagfolk tackler både misbruget og den psykiske sygdom. - Der her er nogle af de svageste mennesker i vores samfund. Stoffer er lette at få fat i, og det er billigt, hvilket er en af grundene til, at jeg ser flere og flere mennesker - også helt unge - med en dobbeltdiagnose, siger Henry Laursen fra Tema Team i Frederikshavn. Har ikke ressourcer Tema Team fungerer både som værested og herberg for misbrugere og hjemløse. Derimod har Tema Team ikke altid ressourcer til at tage sig af mennesker med både et misbrug og en psykisk sygdom. Derfor mener Henry Laursen, at der i Frederikshavn er basis for et opholds- eller behandlingssted, hvor personalet er gearet til at behandle disse mennesker. Henry Laursen understreger, at problemet findes i hele landet. Mens Tema Team har misbrugere som målgruppe, tager Støttecenter Frederikshavn sig af psykisk syge. Støttecenteret kan tilbyde en midlertidig bolig, men er blandt andet også behjælpelig med at finde et job, ligesom der er åben telefonrådgivning. Socialpædagog på Støttecenter Frederikshavn, Henrik Markussen, har sammen med Henry Laursen oprettet et samarbejde, der prøver at hjælpe mennesker med en dobbeltdiagnose. - Vi er opmærksomme på, hvor den enkelte reelt hører til. I en periode er det måske misbruget, der vejer tungest, men der kan også komme en periode, hvor det er bedst, at personen opholder sig i støttecentret, siger Henrik Markussen. Han så dog langt hellere en behandling, der var helhedsorienteret, og hvor personen fik støtte og hjælp til begge diagnoser samtidig. Henrik Markussen kender ingen præcise tal på, hvor mange mennesker med en dobbeltdiagnose, der findes i Danmark. Til gengæld fremhæver han en undersøgelse fra et psykiatrisk hospital, hvor 80 procent af patienterne havde et eller andet form for misbrug. Passiv og sløv - Det er selvfølgelig godt, at man kan behandle en psykisk sygdom med medicin. Men medicinen kan samtidig bevirke, at personen føler sig passiv og sløv. Derfor kan det hjælpe at indtage stoffer eller drikke alkohol, fordi rusen kvikker op. På den måde er der er tale om en rigtig ond cirkel, siger Henrik Markussen. Han mener, at problemet har eksisteret i mange år, men at der er kommet mere fokus på problemet. Også hos den lokale afdeling af SIND er der fokus på mennesker med en dobbeltdiagnose. Formanden for SIND, Rita Paaske, konstaterer, at dem der har et misbrug ved siden af en psykisk sygdom står mellem to stole og føler, de ikke slår til. - Problemet er i hvert fald ikke blevet mindre de seneste år, og desværre er der noget, der tyder på, at flere og flere unge får diagnosen, siger Rita Paaske.