Psykisk syge savner arbejde

Arbejdsgiverne holder sig tilbage

NØRRESUNDBY:Få arbejdsgivere kender mulighederne for at ansætte en sindslidende i en periode. De ved ikke, hvad det indebærer, og har måske også nogle fordomme. Det sidste tror i hvert tilfælde Erik Larsen fra Lindholm, der selv har en sindslidelse. - Jeg tror, at det bunder i fordomme. Der bliver jo råbt op, hver gang en psykisk syg laver et eller andet voldsomt. Men andre mennesker laver jo også noget voldsomt af og til. Det hører man bare ikke så meget om. Erik Larsen er medlem af Kildehuset, der er et klubhus med arbejdstilbud for 18-60 årige med langvarige sindslidelser. Det ligger i Nørresundby og har 160 sindslidende som medlemmer - deraf godt 60, der jævnligt kommer i huset. Halvdelen af dem er for tiden i arbejde, men nogle af medlemmerne venter nu på fjerde måned på en arbejdsgiver, der er indstillet på at give dem en chance. - Vi kunne godt bruge fem arbejdspladser her og nu, siger lederen af Kildehuset, Hanne Juul. Hun inviterede for nylig en række virksomhedsledere og byrådspolitikere til en temaaften om mulighederne for at ansætte en sindslidende. - Vi var godt 30, og det var en fin aften på alle måder. Det er bestemt en start, som vi vil følge op på om et år. For det er vigtigt, at psykisk syge mennesker kommer ud på arbejdsmarkedet. Vores medlemmer har store ressourcer, og tit er deres største problem kontakten til andre mennesker. Aftenen gik dog ikke bedre, end at Kildehuset stadig mangler arbejdspladser til sine medlemmer. De cirka 30, der er i arbejde, har enten et flexjob, et skånejob, et helt almindeligt job eller et såkaldt overgangsarbejde. Det sidste har alle 30 haft tidligere, og det er den slags arbejde, som Kildehuset leder efter arbejdsgivere til. Overgangsarbejde Overgangsarbejdet er en mulighed for den psykisk syge til at afprøve sig selv i en deltidsstilling i en periode på 6-9 måneder. Der følger ingen tilskud med til arbejdsgiveren, der må betale fagets mindsteløn til den sindslidende. Til gengæld står Kildehuset med ansvaret for, at arbejdet organiseres og udføres. En ansat fra Kildehuset hjælper for eksempel den sindslidende med at strukturere sin nye arbejdsdag. Det kan handle om at lægge en plan for, hvordan 400 kvadratmeter skal gøres rent. Hvad skal der gøres i hvilke rum, og i hvilken rækkefølge. Bliver den sindslidende syg, sørger Kildehuset for, at et andet medlem eller en medarbejder træder ind som vikar. Arbejdsgiveren kan altså regne med, at arbejdet bliver gjort, og der vil aldrig blive tale om at skulle betale sygedagpenge - jobbet står i Kildehusets navn - ikke den sindslidendes. - På den måde bliver vi ikke en belastning for arbejdsgiveren. Og den sindslidende får mulighed for at afprøve sig på normale vilkår. Arbejdsgiveren skal ingen særlige hensyn tage til vores medlem, og derfor skal vedkommende også have mindstelønnen. Det er et spørgsmål om værdighed, siger Hanne Juul.