Psykiske arbejdsskader mere end fordoblet

Mobning og stærk hovedpine. Stress og hjerte/kar-sygdomme. Det psykiske arbejdsmiljø påvirker også kroppen, og antallet af anmeldelser af psykiske skader som følge af arbejdet er mere end fordoblet på seks år.

Mens der i 1998 var 679 anmeldelser af psykiske arbejdsskader var tallet i 2003 steget til 1551 - en stigning på mere end 125 procent, viser tal fra Arbejdstilsynet. - Det er sygdomme og symptomer, som anmelderne har fået som følge af det psykiske arbejdsmiljø. Det er typisk folk, der har været udsat for noget stressbetinget, en voldsrisiko eller har arbejdet med traumatiserede mennesker, fortæller psykolog Tine Forsberg fra Arbejdstilsynet. For at blive kategoriseret som en psykisk arbejdsskade, skal man både have et psykisk belastende arbejdsmiljø, samt lide af psykiske eller fysiske konsekvenser af ubehaget. - Listen omfatter psykiske og psykosomatiske sygdomme og symptomer. Det er ting som stress, udbrændthed, hjerte/kar-problemer, træthed, hovedpine eller søvnbesvær, siger Tine Forsberg. Problemet er, at man ikke ved, om det øgede antal af anmeldelser er udtryk for et generelt dårligere arbejdsklima med flere mennesker, der bliver psykisk belastet ad arbejdet eller om det er et udtryk for, at folk er blevet bedre til at anmelde dem. - Tingene peger på det sidste, da der er en stor underrapportering på dette område. Undersøgelser viser, at kun omkring en tyvendedel af de mulige anmeldelser bliver rapporteret. Tilfældene bliver ofte anmeldt via lægen, og undersøgelser peger på, at læger med godt kendskab til det arbejdsmedicinske område oftere anmelder psykiske arbejdsskader, siger psykologen. - Desuden skal den ramte have talt med sin læge om problemet, og det har vi en antagelse om, at mange lader være med. Det er stadig tabuiseret at have psykiske problemer - også når det er en følge af ens arbejde, siger Tine Forsberg. Social- og sundhedsområdet er en af de brancher, der er hårdest ramt. - Der er behov for, at der bliver taget fat på dette problem på virksomhederne, for forebyggelsen er ikke god nok. Det skal være muligt at tale åbent om psykisk hårdt arbejdsmiljø og sættes navn på problemerne. I den sidste ende kan man dø af det. Dårligt psykisk arbejdsmiljø hænger meget sammen med langtidssygemelding og udstødelse fra arbejdsmarkedet i form af for eksempel førtidspensionering, siger Tine Forsberg. I Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) mener seniorforsker Vilhelm Borg, at det stigende antal anmeldelser er et udtryk for, at flere er blevet bevidst om at anmelde skaderne. - Men arbejdstempoet og arbejdsmængden ér steget inden for visse sektorer, og det betyder, at et stigende antal mennesker ikke kan være på arbejdsmarkedet, fordi der stilles højere og højere krav til dem, og det vil give problemer på længere sigt. I øjeblikket har vi 800.000 mennesker, der enten ikke kan finde eller håndtere et arbejde, og det er et meget stort problem, siger Vilhelm Borg. Ifølge Vilhelm Borg viser en undersøgelse fra AMI, at en tredjedel af alt sygefravær skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø.