Incest

Psykolog skal betale dagbøder

KØBENHAVN:En kvindelig psykolog i Københavnsområdet er blevet idømt dagbøder og er tilpligtet at betale erstatning til en far, der med urette var blevet beskyldt for at have begået blodskam over for sin dengang fem-årige datter. Retten i Taastrup har dermed sat punktum i en over tre år gammel sag, opbygget på falske beskyldninger. Psykologen blev dømt for overtrædelse af straffeloven § 267, stk. 1, om æreskrænkelser, som tjente til at hindre faderen i at have samvær med sin datter, idet samlivet med moderen var ophørt. Psykologen skal betale 10 dagbøder à 300 kr. samt 25.000 kr. i erstatning til faderen. Det hedder i dommen, at der ikke er blevet ført sandhedsbevis for de gentagne beskyldninger, som først pigens mor og siden - på basis af ganske få terapisessioner - psykologen rettede mod faderen for incest. Politiet i Gladsakse, som efterforskede sagen, fandt ikke grundlag for at forfølge sagen, ligesom statsamtets psykologiske konsulent ikke så sig i stand til at konkludere, som den først behandlende psykolog. Moderen var dog nok i god tro, da hun fremsatte beskyldningerne - hun troede på forklaringer fra datteren om incesten, som det hedder i dommen. Som forældremyndighedsindehaver var det hendes pligt at beskytte datteren. Psykologen, der først undersøgte pigen - i dag otte år - var imidlertid ikke i god tro. Hun havde ikke foretaget en egentlig undersøgelse af pigen. Uanset at hendes iagttagelser kunne give hende mistanke om misbrug af pigen, havde hun ikke grundlag for at rette de meget sikre beskyldninger mod faderen, fastslår Retten i Taastrup. /ritzau/