EMNER

Psykologhjælpen er langt væk

Danske soldater i krigsområder har ingen fast psykolog, men skal selv bearbejde ulykker

Udsendte soldater i krigsområder kan ikke forvente akut psykologhjælp, hvis en af deres egne bliver dræbt. Heller ikke i Irak er der en fast psykolog til stede. - Situationen skal gerne klares med lokale kræfter, men hvis chefen vurderer, at det overstiger deres formåen, så kan han sende bud efter en kontaktpsykolog, siger Sten Martini, der er chefpsykolog ved Forsvarsakademiet. Kontaktpsykologen møder soldaterne allerede, når de under forberedelsen til deres udsendelse gennemgår et uddannelsesprogram, hvor de også bliver mentalt forberedt på deres reaktioner i felten. - Når man tager hjemmefra, tror man måske, at man er en fandens karl, og når man så kommer derned, bliver man bange. Det er ikke så underligt, at soldaterne reagerer på de stærke belastninger, for det er en unormal situation, siger Sten Martini. Kontaktpsykologen, der har forberedt de enkelte grupper, er også den person, som Forsvaret kan sende ned for at yde krisehjælp, hvis der eksempelvis er sket en vådeskudsulykke. Ifølge Sten Martini er fordelen frem for en fast udstationeret psykolog, at soldaterne på forhånd er trygge ved personen. Inden det kan komme så langt, arbejder soldaterne i grupper med selvhealende processer. Officererne er uddannet til at lave en debriefing, som er en systematisk måde at gennemgå episoden på. - Hver enkelt soldat har sin egen selektive opfattelse af situationen. Vi beder dem komme med hver deres version, som vi så lægger sammen for at kortlægge, hvad der er foregået. I samme proces får soldaterne sat ord på deres følelser, siger Sten Martini. Soldaten, der affyrer det dræbende skud, kan dog forvente at få særbehandling. - Han har det ad helvede til, og han kommer sikkert til at gennemgå et konkret behandlingsprogram, siger Sten Martini, der ikke er blevet anmodet om psykologhjælp til en enkelt soldat i forbindelse med Preben Pedersens død i Irak. Sten Martini mener i øvrigt ikke, at det er sværere for familien at acceptere, hvis en soldat bliver dræbt af en kollegas kugle. - Sorgen og tabet overskygger alt i den situation. Der vil være en mangel på forståelse for, at det lige skulle overgå deres søn. At døden er forvoldt af en kollega er en biting og vejer ikke tungt, siger Sten Martini.