EMNER

Psykopater er ikke sindssyge

?Vil du fortælle noget om psykopater? Jeg læser altid, hvad du skriver og hører dig i radioen, og jeg vil gerne høre, hvad du mener om psykopater. Vi har desværre haft en sådan som svigersøn, og det er grusomt, hvad vi har været igennem. Hele familien er berørt af det. Mange kan ikke forstå det, da han er venlig og charmerende i andres selskab. Svigermor !Psykopater er mennesker med visse vrangforestillinger samtidig med en mangel på evne til at beherske deres øjeblikkelige indskydelser. Denne evne og evnen til at tage hensyn til andre er normalt noget, man bliver opdraget til i førskolealderen, hvor man skal lære at tage hensyn til andre, opleve glæden ved at gøre noget for andre og dele med andre. Denne proces kaldes socialisering, og mangel på den kan medføre psykopatiske træk. Man bruger ikke så meget betegnelsen psykopat i dag, men i stedet personlighedsafvigelse med en adfærd, som særligt går ud over omgivelserne på grund af mangel på hæmninger og de bremsemekanismer, som indbygges ved socialiseringen. En anden måde at betegne dem på er holdningsløse karakterafvigere. De har oftest også en større grad af fjendtlighed end normalt. Det kan samlet medføre, at de kan blive farlige for andre. Aggressive psykopater er ansvarlige for megen voldskriminalitet. De fleste af dem har som børn oplevet en mangel på kærlighed, og en eller begge forældre kan også have haft psykopatiske træk, så der er en vis arvelighed, enten gennem generne eller social arv. Mange psykopater er egoistiske og impulsive. De er tilbøjelige til at tage, hvad de vil have, uden hensyn til andres behov eller rettigheder, og tænker ikke på konsekvenserne. De har en total foragt for sandheden og er parat til at lyve for at opnå det, de vil. De har svært ved at skelne mellem sandt og usandt og mellem fantasi og virkelighed. De er også gode til at fortælle løgnehistorier, som de ofte selv tror på, og til at forherlige sig selv. De har svært ved at knytte følelsesmæssige bånd til andre og at føle med andre, da de mangler indfølingsevne – empati. Psykopater er ikke sindssyge, og en egentlig behandling er udsigtsløs, men kan det lykkes at få dem til at blive aktive i en gruppe eller et lokalsamfund, så de oplever glæden ved at gøre noget for andre og anerkendelsen af det, kan det måske hjælpe dem til at knytte følelsesmæssige bånd til andre mennesker og derved få en mere acceptabel social adfærd. Desværre har mange knækket halsen i forsøg på dette, ikke mindst kvinder, der er faldet for dem. Psykopater kan være meget charmerende, men kan være en utrolig stor belastning for deres nærmeste. Man må være på vagt over for psykopatiske træk hos de mennesker, man kommer i kontakt med, og så vidt muligt undgå at knytte sig til dem. Men det kan være svært, hvis man er forelsket, og hvis andre prøver at advare en, vil en psykopat let kunne overbevise en om, at det er de andre, det er galt med. Herved kan en familie let blive splittet.