Birkelse

Publikum svigtede dilletant-stykket

BIRKELSE:De mange publikumssucceser, som i en lang årrække har præget dillettantforestillingerne i Birkelse, blev i år afløst af et markant publikumssvigt. Der har tidligere været helt op til 300 publikummer, i år nåede antallet af solgte billetter ikke op på halvdelen. Fredag aften overværede 44 lystspillet ”Kvindebesvær med Advokatsalær” , mens antallet lørdag aften ikke nåede de 80. Fredag aften sad publikum ved kaffeborde og så det muntre spil og Birkelse Håndværker- og Borgerforeningens bestyrelse serverede kaffe, mens Michael Jacobsen hyggespillede. Lørdag spillede han op til dans, og der var en rigtig god stemning blandt publikum, der nød den medbragte mad rundt ved bordene. På scenen er der i de senere år kommet flere unge nye kræfter med, som yder en god indsats sammen med de mere prøvede folk. Dog lykkedes det ikke at finde en instruktør i år. I Håndværker- og Borgerforeningen, som i år stod alene med arrangementet, men som tidligere har haft BIFs Venner som samarbejdspartnere, kan ikke pege på en bestemt årsag til den manglende publikumsinteresse. Formanden Hanne Welløv er dog positiv, da bestyrelsen ikke forventer et økonomisk tab.