Publikum svigter Nordsømuseum

Museum har mistet to tredjedel af antallet af besøgende efter Oceanarium-brand

HIRTSHALS:Nordsømuseet i Hirtshals har for alvor fået følgerne af den omfattende brand for et halvt år siden at føle. Antallet af gæster, der går gennem svingdøren til den del af museet, der fortsat er åbent, svarer i dag blot et en tredjedel af det antal, museet har været vant til kiggede forbi. Samtidig er omkring halvdelen af arbejdspladser på stedet forsvundet i kraft af, at museets store publikumsmagnet, Oceanariet, fortsat står hen som byggeplads i en genopbygningsfase. Det har betydet, at Nordsømuseet har måttet afskedige to faste medarbejdere; en i rengøringen og en biolog. Personalet påvirket Dertil kommer at det sædvanlige antal af sæsonarbejdere i år er skåret væk - for at bevare det faste personale, der på den måde har udvist en stor fleksibilitet for at få alle ender til at nå sammen i en periode, der er præget af usikkerhed. - Vi er alle stadig meget påvirkede af branden og dens følger. For mange er det ikke blot et job at arbejde her; det er også en hobby. Samtidig er vores forventninger til genopbygningen store, og ikke mindst forventningerne til os selv og det vi vil yde i den forbindelse, siger konstitueret direktør for museet, Nga Phan. Ser fremad Han mener dog, at museet er sluppet godt fra følgerne af den ulykke, der ramte museet tilbage i december sidste år. - Det er vigtigt for os at se frem ad. Og det giver selvfølgelig en vis tryghed at vide, at den eneste vej frem er en genopbygning. Vi har ikke noget valg. Vi ved, vi har stor erfaring med det, vi beskæftiger os med, og vi ved, vi kan, fastslår Nga Phan. Stadig oplevelser Nordsømuseet har den seneste tid holdt inspirationsseminar for at hente nye ideer til, hvordan det nye og kommende Oceanarium skal tage sig ud. Og ikke mindst hvad det skal byde publikum på. - Jeg tror, det er vigtigt, at Oceanariet på sin vis genskabes som det var, men samtidig tilføres noget nyt. Og det er en svær balancegang, siger Nga Phan. Svært har det også været at skabe sig tilstrækkelig med fokus på, at Nordsømuseet rent faktisk i dag fortsat har noget at tilbyde publikum blandt andet Centerakvariet og Sæleriet med daglige sælfodringer. Mange tror fejlagtigt, at det er hele museet, der er brændt ned - og det kan være en af forklaringerne på, at museet i dag samtidig må slås med faldende besøgstal.