Puds brillerne

EU-TRAKTAT:Folketingsmedlem Jonas Dahl (SF) mener ikke, at vedtagelsen af EU's nye traktat, Lissabon-traktaten, "ser for køn ud med demokratiske briller" (19.5.). J.D. brokker sig over, at traktaten ikke er blevet sendt til folkeafstemning i Danmark – for kan man vedtage "øget demokrati uden om demokratiet?", spørger han. Nu ved jeg ikke, hvad for en slags "demokratiske briller", J.D. går med. Men i min optik virker hans argumentation ret besynderlig. For det første fordi Lissabon-traktaten jo er vedtaget i det danske folketing af et overvældende flertal. Er de beslutninger, der vedtages på Christiansborg ikke demokratiske? Selvfølgeligt er de det. For det andet fordi Lissabon-traktaten indeholder en række demokratiske goder, som helt indiskutabelt er et demokratisk fremskridt. Lad mig bare nævne de mest oplagte eksempler. Med traktaten får EU's eneste folkevalgte organ nu medbestemmelse på stort set alle politik områder, som EU lovgiver om. Dertil kommer, at en million borgere ved en underskriftsindsamling kan pålægge EU-Kommissionen at tage en sag op. Endelig får de nationale parlamenter også bedre mulighed for at stoppe eller påvirke lovforslag, hvis de mener, de er imod princippet om, at beslutninger altid skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Alt i alt mener jeg, J.D. bør pudse brillerne eller måske endda skifte styrke, hvis ikke han kan se, at den nye traktat er en demokratisk gevinst.