Puds ikke glorien

Avisernes overskrifter røber indholdet: Verden står over for den værste naturkatastrofe i nyere tid. Hvad hjælper vore almisser på omfanget af den nød, som millioner af hjemløse pludselig stilles over for?

Ikke meget. Nu advarer både FN og EU mod at sende for megen hjælp i første omgang til katastrofeofrene i Asien; vi skal i stedet fokusere på den langsigtede genopbygning. Globalisering er forståelse for gensidig hjælp, afhængighed og ansvar. Naturkatastrofen i Asien viste også det modsatte: En mand med schweizer-kasket ledte efter overlevende - schweizere! Danskhedens glorie pudses også ved årsskiftet. I stedet for at mene noget, skal vi, som kristne, være noget for andre mennesker.

Forsiden