Pukkel i sager om hjælpemidler

Sagspukkel skal afvikles

EMNER 9. september 2002 08:00

HJØRRING: Social- og sundhedsudvalget har sat socialforvaltningen i sving med at undersøge, om midlertidige omplaceringer blandt kommunens ergoterapeuter kan afvikle en sagspukkel i Hjælpemiddelafdelingen. Problemet i afdelingen er, at for mange venter i mere end otte uger på at få deres sager behandlet. I øjeblikket er der 56 ansøgninger på venteliste, hvoraf halvdelen har ventet mere end de otte uger, som er den grænse, Hjørring Kommune har fastsat som den længste sagsbehandlingstid. Foråret igennem har afdelingen forsøgt at nedbringe ventetiderne. Siden nytår er de blevet væsentligt forbedrede, men sommeferien ødelagde igen ventelisten, fordi der ikke er nogen vikar i afdelingen, når der holdes ferie. Forvaltningen mener ikke, at det er muligt at få ventetiden ned på et rimeligt niveau med den nuværende normering. De sager, der anbringes på ventelisten drejer sig om genbrugshjælpemidler. Såkaldte kropsbårne hjælpemidler behandles indenfor otte uger. Det er terapeuterne i Hjælpemiddelafdelingen, der fra sag til sag afgør, om det er en akut sag eller ej. Socialforvaltningen er i øjeblikket i gang med at udarbejde en ældreplan. Her skal man blandt andet se på, om man mere fleksibel kan anvende terapeutressourcerne indenfor ældreområdet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...