Lokalpolitik

Puklen er væk

Puklen af miljøgodkendelser er væk i Rebild Kommune. En målrettet indsats i forvaltningen hjulpet på vej af mindre bureaukratisk lovgivning har fået sagsbehandlingen op i gear.

Gert Fischer (V), glæder sig over, at der er mere ro i inderlommen og blandt landmændene i Rebild, som længe rasede over alt for lange sagsbehandlingstider. I Stubhuset for et år siden var ansigtet langt i mere alvorlige folder, da omkring 100 landmænd havde indkaldt til krisemøde. Arkivfoto: Michael Bygballe

Gert Fischer (V), glæder sig over, at der er mere ro i inderlommen og blandt landmændene i Rebild, som længe rasede over alt for lange sagsbehandlingstider. I Stubhuset for et år siden var ansigtet langt i mere alvorlige folder, da omkring 100 landmænd havde indkaldt til krisemøde. Arkivfoto: Michael Bygballe

Det glæder rigtig mange landmænd og ikke mindst formanden for teknik- og miljøudvalget, Gert Fischer, som har haft rigtig mange rasende landmænd i røret, siden kommunerne overtog behandlingen af miljøgodkendelserne til landbruget i 2007. - Det her har givet rigtig mange øretæver, og jeg synes nok, at det har været lidt urimeligt i hvert fald i min lille telefon, når jeg har talt med sure landmænd, som ikke kunne forstå, hvorfor der ingenting skete i deres sag, fortæller Gert Fischer. Urimeligt fordi, de arbejdsbetingelser kommunerne har haft indtil 9. februar 2009 ifølge udvalgsformanden simpelthen har været så ringe, som de næsten kunne være. Meget dårlig lovgivning - Den miljølov, som Folketinget vedtog i forbindelse med kommunernes overtagelse af landbrugssagerne var utrolig dårlig, og de elektroniske redskaber, vi i kommunerne fik stillet til rådighed gjorde ikke tingene bedre, siger Gert Fischer. Vendepunkt i 2009 9. februar 2009 indgik Kommunernes Landsforening og Regeringen en aftale, som markant forbedrede arbejdsvilkårene for kommuner. - Forvaltningen kastede sig over opgaven, og vi fik kort tid efter ansat to-tre nye medarbejdere. Og da Regeringens rejsehold endelig blev sammensat i juni, var Rebild Kommune blandt de første på rejseplanen. - Ved årsskiftet var vi allerede ved at være på højde med ansøgningerne fra landbruget, og det skyldes ikke mindst, at forvaltningen har lavet et helt fantastisk stykke arbejde, siger Gert Fischer.