Pulje til støttetimer er under pres

Østre Skole har fået den største andel, da skolers pulje til rummelighed blev fordelt THY-HANNÆS: Da pædagogisk udviklingsafdeling i Thisted Kommune fordelte støttetimer til skolebørn med særlige behov i dette skoleår, var det ikke nogen nem opgave. - Sådan en central pulje er under pres, og der er søgt om cirka tre gange så meget, som der er delt ud, siger Jesper Carlsen, pædagogisk udviklingschef i Thisted Kommune. Udsagnet skal ses i relation til en artikel i Thisted Dagblad lørdag, hvor skoleinspektør Bjarne Schultz fra Østre Skole efterlyser ressourcer til at hjælpe socialt vanskeligt stillede børn. - Vi er godt klar over, at der ikke er nok ressourcer, set fra en skoleleders synspunkt, men for mig at se bliver Østre Skole ikke særlig snydt, siger Lars Sloth, direktør i børne-, familie- og kulturforvaltningen, Thisted Kommune. Østre Skole har i dette skoleår fået 24 ugentlige lektioner fra den såkaldte pulje til inklusion. I den pulje er der i alt 163 lektioner at fordele til samtlige skoler, der ønsker støtte til at rumme elever med særlige behov. Østre Skole får altså en stor andel fra denne pulje. Til sammenligning får Tingstrup Skole syv timer, Hanstholm Skole får 14 og Hurup Skole 11 lektioner. Puljen fordeles på baggrund af skolernes ansøgning om støtte til den enkelte elev. - Vi er i dialog med skolerne hele tiden om tildelingen, siger Jesper Carlsen. Lars Sloth peger på, at det er et område, der er svært at styre. De enkelte skoler og lærere ser forskelligt på behovet. - Ét sted ville man søge 12 timers støtte til Lille Per, et andet sted ville man ikke søge timer til ham overhovedet. Personalet kan have forskellig rummelighed, påpeger han. Pædagogisk udviklingsafdeling har ligeledes fordelt en sfo-støttepulje på 137 ugentlige timer. Heller ikke her kunne man tilgodese alle ansøgninger (kun 54 procent). Østre Skole fik her en række afslag, da det drejede sig om elever fra specialklasserækken, hvis sfo i forvejen er særlig godt normeret. Bjarne Schultz fra Østre Skole har efterlyst støtte at ¿bryde den negative sociale arv¿, men sådan en pulje findes ikke i Thisted Kommune. Lars Sloth siger, at forvaltningen ikke har aktuelle planer om at ændre tildelingskriterierne. Til gengæld vil der i forbindelse med budgetlægningen for 2009 komme et helt nyt udspil. - Vi vil rejse en drøftelse af, om tildelingen af specialundervisningstimer har det rette niveau eller om der skal ske andre prioriteringer, siger Lars Sloth. Udspillet vedrører blandt andet læsekursus, inklusionstimer, sfo-støttetimer samt it- og kompetencecentret. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk