Brovst

Puljeordninger sender regning på 75.000 kr.

BROVST:Puljeordningerne i Brovst Kommune har sendt en regning på 74.712 kr. til socialudvalget. Det er det beløb, som ordningerne mener, de har til gode hos kommunen som en kompensation for den nedsættelse af forældrebetalingen, der trådte i kraft 1. januar 2002. En fuldtidsplads i børnepasningsordningen blev 1. januar 2002 nedsat med 182 kr. pr. måned svarende til 2184 kr. om året, mens en deltidsplads blev nedsat med 283 kr. pr. måned svarende til 3396 kr. om året. Ulla Christensen fra Bamsehuset siger, at puljeordningerne fik en kompensation på 2000 kr. om året pr. fuldtidsplads. - Vi gjorde dengang opmærksom på, at vi også ønskede kompensation for deltidspladserne, men det fik vi ikke. Vi fik dog at vide, at socialudvalget ville se positivt på puljeordningernes reelle tab. Men vi har intet hørt endnu, siger Ulla Christensen. Derfor har hun på puljordningers vegne gjort socialudvalget opmærksom på, at udvalget har et hængeparti med puljeordningerne. - I alt drejer det sig om næsten 75.000 kr. for 2002. Det er et stort beløb, som vi ikke kan undvære i vores regnskaber, siger Ulla Christensen. I Troldehuset drejer det sig om seks deltidspladser med et samlet tab i indtægt på 20.376 kr. I børnehuset drejer det sig om otte deltidspladser med et tab på i alt 27.168 kr. For både Kyllingen og Bamsehuset er der tale om fire deltidspladsr, som hver af de to steder giver et tab på 13.584 kr. I alt 74.712 kr. for de fire puljeordninger. Ulla Christensen siger, at der for 2003 også er givet en kompensation på 2000 kr. pr. fuldtidsplads til puljeordningerne. Men ordningerne har heller ikke for i år fået kompensation for deltidspladserne. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra socialudvalgsformand Ole Christensen (S).