Puljepenge til socialt udsatte

Aktivering af misbrugere skal få dem til at føle, at de kan noget

HJØRRING:I otte år, har Blå Kors Danmarks værested i Kongensgade i Hjørring haft ønske om at kunne aktivere sine brugere, der hører til de mest udsatte grupper i samfundet. Hidtil har man kunnet tilbyde brugerne et måltid varmt mad og socialt samvær. Men nu åbner Folketingets partier mulighed for, at der også kan komme aktiviteter i gang på værestedet. Efter ansøgning fra Blå Kors Danmark er der i årene 2004-2006 bevilget i alt 9,3 millioner kroner til trivselsværksteder i forbindelse med Blå Kors Danmarks væresteder i Hjørring, Skive og Åbenrå. Det sker fra Folketingets Satsmidlerne/Puljen til socialt udsatte grupper. Heraf en million kroner til værestedet i Hjørring årligt i 2004 og 2005, hvorpå det sættes ned til 80. pct. i 2006 eller 800.000 kroner. - Jeg skal nu bruge den nærmeste tid til i samarbejde med kommunens socialudvalg at præcisere, hvad der kan etableres for disse penge. Ligeledes skal jeg have en garanti for, at kommunen vil dække de sidste 20 pct. ind i 2006 og eventuelt, at kommunen vil være med til at videreføre projektet efter 2006, siger værestedsleder i Hjørring, Viggo Jensen. Blå Kors har tidligere fået tilbudt 200.000 kroner til et sådant projekt, men det har jeg sagt nej tak til, fordi beløbet har været for lille til, at vi kunne sætte noget i gang. Formålet med at tilknytte et trivselsværksted til værestederne er, at man ved at aktivere misbrugerne kan flytte fokus fra alene at handle om alkohol til at se andre værdier og få bedre selvværd. - Jeg er sikker på, at man ved at aktivere vore brugere kan spare på udgifter til skadestuer og hospitalsophold, siger Viggo Jensen, der forestiller sig, at puljepengene også kan bruges til at udnytte allerede eksisterende uddannelsestilbud. Her vil brugerne helt naturligt komme med på råd. - Men, understreger Viggo Jensen, siger kommunen nej til samarbejdet, kommer pengene ikke til Hjørring. Formanden for kommunens socialudvalg, Helmuth Zickert (S), ser positivt på aktivering af misbrugere. Han vil på mødet mandag orientere socialudvalgets medlemmer. - Det bliver sikkert ikke noget problem at finde de 200.000 kroner i 2006, men skal kommunen herefter overtage driften af trivselsværkstedet, er der tale om en helt anden sag, som vi så må forholde os til, siger Hel- muth Zickert.